fnv

fnv pislink over huishoudtoets

werkende jongeren die hun ouders moeten gaan onderhouden. volgens de fnv de omgekeerde wereld. de vakbond is pislink over de snelle instemming van de eerste kamer met de nieuwe wet werk en bijstand. thuiswonende jongeren met een baan én ouders in een uitkeringssituatie, worden hierdoor financieel verantwoordelijk voor het hele gezin.

de politieke partijen in de eerste kamer hebben het in de ogen van de fnv grof af laten weten. het cda had aangekondigd tijdens het debat dwars te gaan liggen, maar stemde braaf mee. de sgp nam zelfs niet eens de moeite om te komen en stemde in afwezigheid voor de nieuwe wet. en dus wordt de omstreden huishoudtoets geruisloos ingevoerd en moeten hele gezinnen op een houtje bijten.

leo hartveld, fnv-federatiebestuurder, vindt dat vooral het cda met de instemming zijn eigen principes verloochent. 'zij staan voor de zelfontplooiing en individuele vrijheid van jongeren. door het voorstel om een gezinsinkomen te introduceren vervalt hun economische zelfstandigheid. daarmee gaat het kabinet en ook het christelijke cda 50 jaar terug in de tijd.'

'het is asociaal om hele gezinnen op te sluiten in armoede. werkende kinderen moeten voor hun ouders gaan zorgen. die ouders worden nu financieel afhankelijk van hun kinderen. de opa die zijn kleinkind een cadeautje wil geven, moet eerst aan zijn zoon zakgeld vragen om dat te kunnen doen. hoe kan dat nou?', aldus leo hartveld.

Deel: ' FNV pislink over huishoudtoets '


Lees ook