Ingezonden persbericht

FNV presenteert 'Koersbepaling Europa' aan staatssecretaris Benschop

Donderdag 27 september 15.30 uur overhandigt FNV's vice-voorzitter Kitty Roozemond in Brussel het eerste exemplaar van de beleidsnota 'Koersbepaling Europa' aan staatssecretaris Dick Benschop.

Na een reactie van Benschop vindt een debat met Europarlementariërs plaats over de vernieuwde FNV-visie. De presentatie vindt plaats in het nieuwe internationale perscentrum IPC in de Wetstraat 155 te Brussel.

Aan het debat nemen ,naast Kitty Roozemond en Dick Benschop, Ieke van den Burg (PvdA), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Theo Bouwman (Groen Links) en Toine Manders (VVD) deel. Het debat wordt geleid door Jory van den Broeke, persvoorlichter van het Europees parlement.

Programma:
15.30 tot 16.05 uur: presentatie nota, reactie en gelegenheid aan de pers tot het stellen van vragen aan Dick Benschop en Kitty Roozemond 16.05 tot 16.45 uur: debat
16.45 tot 17.15 uur: gelegenheid om informeel vragen te stellen inclusief afsluiting met een drankje.

Meer informatie:
FNV Voorlichting
Els Tieman 020-5816550
Paulus Plas 020-5816553

Deel: ' FNV presenteert 'Koersbepaling Europa' aan Benschop '
Lees ook