Persbericht FNV


FNV-reactie kabinetscrisis

(uit toespraak Lodewijk de Waal bij Nederlandse Politiebond 20 mei 1999)

De FNV gaat niet over de coalitievorming in Nederland, en wij moeten dan ook terughoudend zijn in onze commentaren.
Maar op een dag als vandaag een congres van overheidsdienaren toespreken, zonder iets over hun werkgever te zeggen, dat gaat ook niet.

Ik kan u wel vertellen dat ik geboeid, figuurlijk dan, heb zitten kijken naar het debat in de Eerste Kamer. Ik benijd de senatoren niet die een afweging moesten maken tussen principiële overwegingen enerzijds, en het voortbestaan van het kabinet anderzijds.

Ik heb ook verwonderd gekeken. Er staan zeer belangrijke dossiers op de agenda van de regering. Ook voor ons belangrijke dossiers. Ik doel dan niet eens op het allerbelangrijkste dossier: een oorlog in Kosovo, waarin wij betrokken zijn. Een moeilijke oorlog vol voordurende politieke afwegingen die een volwaardig kabinet, met een volledige politiek verantwoordelijkheid vraagt. En met beslissingen die toch wel van een heel andere orde zijn dan een gecastreerd referendumvoorstel.

Ik doel dan wel op zoiets gewichtigs als het belastingstelsel 21ste eeuw. Veel goede voorstellen, waar de FNV, in het belang van alle mensen in dit land veel voor gelobbyd heeft, en veel bereikt heeft. Met voorstellen die de koopkracht van iedereen, maar vooral ook de mensen met lagere inkomens positief zou kunnen beïnvloeden.

En dan is er het belangrijke dossier ‘arbeid en zorg’, met al haar dringend nodige discussies die invloed kunnen hebben op de balans tussen leven en werk. Ook voor gewone werknemers een essentieel debat.

Ik noem een derde dossier: de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, waarover dringend zaken gedaan moeten worden en waar we overigens, onder leiding van dit kabinet, langzaam het moeras van de privatisering in geleid worden. De discussie kan nu niet verder, en dat is slecht voor de cliënten van de sociale zekerheid, maar ook voor de vele duizenden werknemers van uitvoeringsinstellingen en arbeidsvoorziening.

Al deze zaken blijven nu liggen voor een kroonjuweel van D66. Een goed democratisch recht om het referendum een kroonjuweel te noemen, maar het was wel een sterk afgezwakt voorstel, vol met drempels en barricades. Meer een knikker eigenlijk, met een barstje. Van dat soort kroonjuwelen heeft mijn zoontje er een knikkerzak vol. Ik denk dat zowel de tegenstemmende senator, als het om deze reden met crisis dreigende D66 de kiezer veel heeft uit te leggen. Ik zou er de voorkeur aan gegeven hebben als het kabinet gewoon aan het werk was gebleven, een paar belangrijke zaken had afgehandeld, al had een beetje meer energie en richting dit kwakkelende kabinet wel goed gedaan.

Meer informatie:

FNV Voorlichting 020 518 65 56,
Noud Cornelissen / Els Tieman
20 mei 1999

Deel: ' FNV-reactie op kabinetscrisis '
Lees ook