Ingezonden persbericht


Maxima moet langs minima!
Regio Zuidwest - rene.debont@vc.fnv.nl

FNV Regiowerk Zuidwest Nederland is blij met het geplande bezoek van de kroonprins en Maxima aan Zeeland. De vakcentrale vindt het een prima gelegenheid om het gelukkige stel kennis te laten maken met uitkeringsgerechtigden in dit deel van Nederland.

Op dinsdag 4 september bezochten Prins Willem Alexander en zijn verloofde Maxima Zorreguita de provincie Noord-Brabant. Tijdens dit bezoek kregen ze enkele fraaie instituten en organisaties in de provincie te zien. Er is niets mis mee om het jonge stel mooie projecten en plaatsen van Nederland te laten zien maar......……

Er zijn in Nederland nog steeds 1,3 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Dit is onaanvaardbaar en immoreel voor een rijk land zoals het onze, waarbij topmanagers uit het bedrijfsleven zich voortdurend blijven verrijken en op ondoorzichtige manier hun aandelen verkopen. Armoede is in de ogen van de FNV geen individueel probleem, maar juist een probleem van de samenleving. Het feit dat er in de afgelopen tien jaar grote groepen mensen rijker zijn worden heeft een direct verband met het armer worden van andere groepen. De FNV in Zuidwest Nederland is voortdurend bezig met het ontwikkelen van plannen en activiteiten om de armoede te bestrijden. Maxima en Willem Alexander zouden deze problematiek, door hun bezoek, rechtstreeks onder de aandacht brengen van een groter publiek en daarmee de uitkeringsgerechtigden een grote dienst bewijzen.

De grootste vakcentrale en belangenbehartiger van Nederland met 1,2 miljoen leden ondersteunt en begeleidt bijvoorbeeld het zogeheten Klaverbladproject dat de reïntegratie bevordert van langdurig werklozen. Daarnaast voert de FNV jaarlijks het landelijke onderzoek Gemeente Wees Minimaal Sociaal ook in Zeeland uit en voert daarop gesprekken met de betrokken wethouders van de gemeenten om het lokale beleid socialer te maken. Daarnaast pleit de FNV landelijk en regionaal voor een betere verdeling van arbeid en zorg en heeft de FNV aandacht voor de problemen rondom de 100.000 alleenstaande ouders - waarvan 95% vrouwen - die Nederland rijk is. Tevens initieert de FNV projecten om allochtonen aan het werk te krijgen en binnen arbeidsorganisaties door te laten stromen naar betere functies.

De FNV is daarom van mening dat Maxima en Willem Alexander hun sociale gevoel moeten tonen. Laat Maxima in Zeeland langs de minima gaan! Hiermee brengt het jonge stel niet alleen de armoedeproblematiek onder de aandacht maar steken zij tevens een hart onder de riem van mensen die hun situatie op verschillende manieren kunnen verbeteren. De FNV wenst Maxima en Willem Alexander veel geluk en welvaart toe!

Deel: ' FNV Regiowerk ZW Nederland 'Maxima moet langs minima' '
Lees ook