Persbericht FNV


FNV Servicelijn overbezet

Sinds de openstelling op 4 januari is de nieuwe FNV Servicelijn voor flexwerkers continu in gesprek geweest. Gemiddeld worden zo'n zeventig mensen per dag geholpen.

De lijn wordt gebeld door uitzendkrachten (60 procent), oproepkrachten (20 procent) en mensen met tijdelijke contracten (10 procent). Dit zijn ook de drie doelgroepen waarvoor de lijn is opgezet.

Uitzendkrachten
Een grote minderheid van de uitzendkrachten is in december of januari het werk kwijtgeraakt, vaak bij een bedrijf waar ze al jaren werkten. In veel gevallen krijgen ze van het uitzendbureau te horen dat ze door de nieuwe wet 'niet meer mogen werken' op de plaats waar ze tot dan toe werkten. Het bureau verzwijgt dat het er zelf kiest voor einde dienstverband, waardoor de uitzendkracht allerlei rechten misloopt. Veelgehoorde klacht is dat mensen een nieuw contract krijgen voorgelegd waardoor ze hun rechten verspelen. Ook wordt gesjoemeld met de datum. Anderen moeten bij ziekte vakantie opnemen, om te voorkomen dat ze hun opgebouwde rechten verspelen. FNV Bondgenoten houdt de binnenkomende telefoontjes nauwlettend in de gaten en heeft intussen zo'n dertig collectieve kwesties in behandeling, waar uitzendkrachten met vaak tientallen tegelijk op straat zijn gezet.

Zorgsector
Vooral uit de zorgsector komen veel klachten van oproepkrachten die niet meer hoeven te komen of nieuwe contracten krijgen voorgelegd. De Servicelijn adviseert in zulke gevallen niet te tekenen als het contract slechter is dan de bestaande afspraken, ook als die alleen mondeling zijn gemaakt. Als de bestaande afspraak geen einddatum kent, geldt dat als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Oproepkrachten zomaar niet meer oproepen mag ook in de meeste gevallen niet. Als men lang genoeg gewerkt mag de werkgever de oproepkracht alleen wegsturen door middel van ontslag, met alle regels die daarbij horen. De lijn wordt het meest gebeld meteen na de opening om tien uur 's ochtends. Als de lijn bezet is krijgt de beller een bandje te horen met het verzoek om het later nog eens te proberen. De FNV Servicelijn is elke werkdag open van 10 tot 14 uur op 0900 - 3.300.300.

Vragen over flex en zekerheid per e-mail: Elly.Baalemans@fnv.nl 11 februari 1999

Deel: ' FNV Servicelijn overbezet '




Lees ook