FNV

FNV: standpunt hypotheekrente verkeerd weergegeven

De FNV vindt dat haar standpunt over de hypotheekrente-aftrek in een aantal media verkeerd wordt weergegeven. Nederlands grootste vakcentrale is niet uit op een aanval op het eigen huis. Wel wil de FNV er een maatschappelijke discussie over dat de belastingvoordelen van het eigen huis onevenredig bij de hoogste inkomens terechtkomen.

Dat zegt de FNV naar aanleiding van berichten, gebaseerd op een artikel in het Algemeen Dagblad. Daarin wordt de inhoud weergegeven van een interne FNV-notitie.

Het huidige FNV-standpunt komt kort gezegd op het volgende neer:


- De afgelopen jaren is de denivellering in Nederland toegenomen. Het nieuwe belastingstelsel dat in 2001 ingaat, heft dat niet op. Belastingregelingen rond het eigen huis dragen hieraan bij. Mensen met de hoge inkomens blijven onevenredig veel profiteren van de hypotheekrente-aftrek. Ter illlustratie: 22,3 procent van de 'fiscale subsidie' als gevolg van deze aftrek komt terecht bij inkomens die in het hoogste belastingtarief vallen (dit zijn 2,5 procent van de belastingplichtigen).


- Een ander voorbeeld hiervan is de maximering van het huurwaardeforfait. Die leidt ertoe dat het vanaf een eigen huis van 1,3 miljoen niet meer uitmaakt hoeveel het huis werkelijk waard is. Dat is in het voordeel van de zeer rijken. Daarom wil de FNV dat dit maximum wordt verhoogd.

Op dit moment voert de FNV intern een discussie over verschillende mogelijkheden om de belastingvoordelen voor de zeer rijken te beperken. In de loop van volgende maand moet dit leiden tot een verder uitgewerkt standpunt, dat de bonden aan hun leden zullen voorleggen.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Harrie Lindelauff (020) 58 16 552

20 okt 99 15:33

Deel: ' FNV standpunt hypotheekrente verkeerd weergegeven '
Lees ook