expostbus51


FNV

FNV-reactie op SUWI

SUWI verbeterd, maar te weinig oog voor individuele werkzoekende

De dienstverlening aan één loket voor werkzoekenden wordt door de nieuwste kabinetsplannen op drie belangrijke onderdelen verbeterd. Toch houdt de vakcentrale FNV sterke twijfels bij de vandaag gepresenteerde plannen Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), die leiden tot zeer ingewikkelde en gedwongen constructies. Achter het loket dreigt een doolhof van sociale diensten, reïntegratiebedrijven en een groeiend aantal uitvoeringsinstellingen. Er is te weinig oog voor de belangen van de individuele werkzoekende.

Positief is dat een betere coördinatie mogelijk is bij de verdeling van de verschillende budgetten tussen de gemeenten, arbeidsbureaus en de uitvoeringsinstellingen. Verder is een snelle en onafhankelijke claimbeoordeling beter mogelijk dan aanvankelijk in het regeerakkoord was afgesproken. Een derde verbetering is dat de sociale partners op regionaal niveau de mogelijkheid behouden om arbeidsmarktbeleid te voeren. De FNV heeft zich sterk gemaakt voor deze drie punten.

Tegenover de verbeteringen blijft het bezwaar bestaan dat de SUWI-operatie teveel uitgaat van de organisaties die moeten gaan samenwerken achter dat ene loket. De FNV wil meer klantvriendelijkheid en vindt dat daar onvoldoende naar gekeken is. De vakcentrale vraagt zich af of het samenwerkingsverband voldoende is toegerust en ingericht om de man of vrouw die zich meldt aan het SUWI-loket te helpen met een uitkering of een geschikte baan.

Het kabinet wil de arbeidsvoorziening privatiseren. Dat lijkt een doel op zich. De grootste vakcentrale verwacht niet dat dat zal leiden tot een snellere bemiddeling van werkzoekenden. Op langere termijn kan het zelfs schadelijk uitwerken voor de positie van langdurig werkzoekenden.

In het nieuwe bestuur krijgen werkgevers en werknemers een minderheidspositie naast gemeenten, kroonleden en een onafhankelijk voorzitter. Dit bestuur wordt verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele organisatie van een landelijk instituut (het LIWI) en 200 Centra voor Werk en Inkomen (CWI.s). De FNV reageert met gemengde gevoelens op het kabinetsvoornemen om een geweldige verantwoordelijkheid te koppelen aan zeer beperkte zeggenschap.

FNV Voorlichting/
Noud Cornelissen 020 581 65 56

23 mrt

Deel: ' FNV 'SUWI te weinig oog voor individuele werkzoekende' '
Lees ook