Persbericht FNV


Tegen werkplicht oudere WW'ers

Werklozen van 57,5 jaar moeten voortaan ingeschreven blijven bij het arbeidsbureau en passend werk aanvaarden. De vakbeweging voorziet grote problemen.

In een brief aan staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzen FNV, CNV en MHP op de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt waar oudere werknemers nog steeds mee te maken krijgen. Nog steeds komt op grote schaal leeftijdsdiscriminatie voor en werkgevers blijven een sterke voorkeur voor jongere werknemers aan de dag leggen. Van leeftijdsspecifiek personeelsbeleid is nog amper sprake. Dit was ook de reden dat oudere werklozen tot nog toe waren vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Bij het bereiken van de 57,5 jarige leeftijd werden ze bij het arbeidsbureau automatisch uitgeschreven. De vrijstelling van de sollicitatieplicht blijft, maar wie voortaan 57,5 jaar wordt blijft ingeschreven, en moet passende arbeid aanvaarden als die wordt aangeboden. Volgens de vakcentrales betekent dit dat ze na verloop van tijd ook ander werk moeten accepteren dan het oorspronkelijke niveau, vaak met lager loon. Ook een baan van minder uren of werk via het uitzendbureau moeten ze aannemen. Hierdoor kan onder meer het opgebouwde pensioen in gevaar komen. En wie aangeboden werk weigert, loopt kans op een sanctie. Het is allerminst zeker dat hierbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van oudere werknemers. Zolang de situatie op de arbeidsmarkt voor ouderen niet verbetert, is een werkplicht voor 57,5 jarigen dus niet aan de orde, zo vinden de vakcentrales.

16 maart 1999

Deel: ' FNV tegen werkplicht oudere WW'ers '
Lees ook