FNV-tussenbalans: Loon voert de boventoon: 2,3%

2003 zou wel eens een CAO-jaar kunnen worden waarin werkgevers alleen maar over loon willen onderhandelen en niet over andere arbeidsvoorwaarden, zoals scholing en verlof. Die voorlopige conclusie trekt de FNV naar aanleiding van de jaarlijkse tussenbalans halverwege het lopende CAO-seizoen.

Agnes Jongerius, de nieuwe CAO-coördinator van Nederlands grootste vakcentrale: Een verontrustende ontwikkeling, waardoor de maximale loonafspraak van 2,5% uit het Sociaal Akkoord onder druk kan komen te staan.

Jongerius voegt daar onmiddellijk aan toe dat de discipline onder de CAO-onderhandelaars tot nu toe groot is: De FNV doet wat ze belooft. Nergens is de afgesproken 2,5% overschreden .

De teller staat na het afsluiten van 10 van de zogeheten 43 coördinatie-CAO s, die de FNV nauwlettend volgt, op gemiddeld 2,38%. Die 10 CAO s hebben betrekking op zo n 330.000 werknemers.

De FNV-tussenbalans vertoont duidelijk de effecten van het Sociaal Akkoord van vorig najaar. CAO-onderhandelingen van vóór het Akkoord laten een loonontwikkeling zien die vaak met een 3 voor de komma beginnen. De contracten die daarna werden afgesloten, variëren van 2 tot 2,5%.

Agnes Jongerius: Er wordt scherp aan de wind gezeild met hier en daar een leuke plus in de vorm van eenmalige uitkeringen. Maar als het moet wordt ook de tering naar de nering gezet.

Voorbeelden van dit zogeheten gedifferentieerde beleid zijn de grafimedia en de reisbranche, sectoren waar het wat minder gaat.

De eerste vrouwelijke CAO-coördinator van de vakcentrale wil nog niet vooruitlopen op de einduitkomsten van het onderhandelingseizoen.

Jongerius: Wel gaan we binnenkort bij onze achterban inventariseren wat de wensen voor de langere termijn zijn. Maar als de werkgevers denken dat ze op de manier waarop ze zich nu opstellen een meerjarenafspraak kunnen afsluiten, dan hebben ze het mis.

20 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV-tussenbalans Loon voert de boventoon 2,3% '
Lees ook