FNV

FNV vecht 'verhuisverbod' arbeidsongeschikten aan
FNV Voorlichting - publieksinfo@vc.fnv.nl

Jonggehandicapten in de WAO verliezen hun zogeheten Wajong-uitkering bij verhuizing naar het buitenland. De FNV wil met een wetswijziging dit 'verhuisverbod' ongedaan maken. Desnoods stapt de vakcentrale naar het Europees Hof van Justitie. De aanpassingen die staatssecretaris Hoogervorst (sociale zaken) in de WAO voor jonggehandicapten (Wajong) doorvoert, maken geen eind aan het 'verhuisverbod' voor deze groep. In een brief aan de Kamer, dringt de FNV aan op een wetswijziging zodat gehandicapten bij verhuizing naar het buitenland hun uitkering niet verliezen.

Anders dan bij de WAO en de AOW het geval is, mogen jonggehandicapten slechts in uitzonderlijke gevallen hun Wajong-uitkering meenemen naar het buitenland. Hoogervorst beperkte de mogelijkheden daartoe verder door de Wajong bij Brussel aan te melden als niet-exporteerbare uitkering. De staatssecretaris moet de Wajong zo snel mogelijk van deze lijst schrappen, aldus de FNV. De vakcentrale stapt in het uiterste geval naar het Europees Hof van Justitie.

De FNV hoopt dat een ingreep van de Kamer zo'n lange procedure overbodig maakt. `De huidige wet heeft voor een beperkte groep ronduit schrijnende gevolgen,` zegt FNV-bestuurder Agnes Jongerius. Zij spreekt van een verhuisverbod. `Zo verliezen hulpbehoevende gehandicapten, die thuis worden verzorgd, hun uitkering wanneer zij met hun ouders meeverhuizen naar het buitenland.`

Volgens Jongerius gaat het beleid van Hoogervorst voorbij aan het advies van de commissie grensarbeiders. Die wees in mei op de problemen van werkende Wajong'ers in de grensstreek. Deze groep verliest bij verhuizing naar België of Duitsland hun uitkering terwijl ze gewoon in Nederland blijven werken en daar ook premies afdragen.

De FNV wordt in haar kritiek gesterkt door EU-commissaris Diamantopoulu. Zij plaatste onlangs kanttekeningen bij de wildgroei van aanmeldingen op de lijst van niet-exporteerbare uitkeringen. Evenals de FNV betwijfelt Diamantopoulou of uitkeringen zoals de Wajong volgens Europees recht op de beruchte lijst thuishoren.

3 oktober 2001

Het laatste nieuws van de FNV vindt u elke dag op http://www.fnv.nl/nieuws. Meer weten over de Tijd campagne van de FNV?
Check: http://www.fnv.nl/tijd.

Deel: ' FNV vecht 'verhuisverbod' arbeidsongeschikten aan '
Lees ook