FNV BONDGENOTEN

Bondgenoten voor vermogensvorming werknemers

Vermogensvorming onder werknemers stimuleren

De vermogensverdeling is in Nederland nog schever dan de verdeling van inkomens, zegt het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten. Volgens zijn nota voor het congres van januari 2000 is vijf procent van de Nederlanders in het bezit van 47% van het totale vermogen. De bond gaat zijn leden ondersteunen bij de eigen vermogensvorming door middel van aandelen, opties en winstdeling.
Op een breed terrein worden financiële adviesdiensten voor de vakbondsleden ontwikkeld. Eerste stap is de inrichting van een zogeheten 'competence center'. Van daaruit worden netwerken van geschoolde kaderleden en externe specialisten opgebouwd. Ook op het terrein van de pensioen-advisering gaat de bond meer doen, nu individualisering van de pensioenregelingen de werknemers voor ingewikkelder keuzes stelt. Sommige vermogens-bestanddelen zouden volgens het hoofdbestuur vrijgelaten moeten worden voor de vermogenstoets in de bijstandswet, zoals de vertrekpremie van een werkloze en de beroepsziekte-claim van iemand die door zijn vak arbeidsongeschikt is geworden.

Keuze voor nivellering
Ook de inkomensverschillen zijn volgens het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten teveel toegenomen, de afgelopen vijftien jaar. Het hoofdbestuur wil het mogelijk maken, dat leden in hun cao-beleid kiezen voor nivellering, ofwel door het leggen van vloeren in loonrondes en vakantietoeslagen, of door hogere maxima op de lagere loonschalen te eisen.
Voor nieuwe, flexibeler beloningsvormen staat het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten open, maar dan alleen in sectoren en bedrijven die dat verdienen met goede arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en sociaal beleid. Er komt een Sociaal Beleidstest, aan de hand waarvan werknemers zelf kunnen toetsen hoe het er bij hun werkgever voorstaat. 'Bij een slechte score zullen daaruit voorstellen voor verbetering voortvloeien. Bij een goede score kunnen flexibilisering en decentralisatie ten gunste komen van werknemers en zal de keuzevrijheid van werknemers op basis van hun eigen voorstellen en in hun eigen tempo succesvol op de agenda komen.' Gelijkwaardigheid en echte keuzevrijheid van de werknemers staan voorop. In dit verband worden genoemd: beoordelingsafhankelijke periodieken, loon voor extra inzet, voor bredere inzetbaarheid en groepsprestaties (kwaliteit, uitvalsbeheersing, milieuvriendelijk produceren.) Als er echte keuzevrijheid bestaat, moeten werknemers vaker a la carte uit onderdelen van een pakket arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen. Het verkopen van vrije tijd mag niet, als het leidt tot het vervallen van banen. Ook van beloning naar marktwaarde is het hoofdbestuur niet gecharmeerd. Pas als blijkt dat arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid het vereiste evenwicht op de arbeidsmarkt niet binnen bereik konden brengen, kan een dergelijke korte termijn-oplossing toelaatbaar zijn. Te denken valt aan extra scholingsfaciliteiten, secundaire arbeidsvoorwaarden, tussenschalen, bonussen en al dan niet tijdelijke toeslagen.

Meer informatie: Bert Duym, voorlichting (06-53264025/030-2738478)

04 aug 99 13:48

Deel: ' FNV Vermogensvorming onder werknemers stimuleren '
Lees ook