FNV

WAO-plan minder slecht dan die van VVD en VNO-NCW

WAO-plan minder slecht dan die van VVD en VNO-NCW

FNV over voorstellen-Hoogervorst:
Minder slecht dan die van VVD en VNO-NCW

Het is onbegrijpelijk dat er in het Plan van aanpak voor de WAO wel sancties zijn opgenomen voor werknemers maar niet voor werkgevers. Uit geen enkel onderzoek is ooit gebleken dat de uitstroom van de WAO wordt bemoeilijkt door onwil van de kant van uitkeringsgerechtigden. Die sancties zijn dan ook misplaatst en onaanvaardbaar.
Dit zegt FNV-bestuurder sociale zekerheid Agnes Jongerius in een eerste reactie op de voorstellen van staatssecretaris Hoogervorst, die zij overigens niet zo slecht vindt als de opvattingen die de afgelopen dagen door de VVD en VNO-NCW naar buiten zijn gebracht. En die tot grote ongerustheid bij WAO-ers heeft geleid.

De FNV vindt het juist dat de staatssecretaris streeft naar een uniforme keuringspraktijk. De rechtsgelijkheid wordt daardoor bevorderd. Ook de aandacht voor verbetering van reïntegratie en arbeidsomstandigheden wordt door de FNV onderschreven. .Het is terecht dat de staatssecretaris knelpunten in de samenwerking van Arbo-diensten en keuringsartsen wil aanpakken. Want de begeleiding in het eerste ziektejaar schiet ernstig te kort. Die beperkt zich tot het kortdurend verzuim. De FNV meent al langer dat een herbezinning op de rol van Arbo-diensten op zijn plaats is. Maar het is opvallend dat sancties ontbreken voor die ondernemingen die onvoldoende doen om zieken en gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer een kans op de arbeidsmarkt te geven. Terwijl daar toch de schoen wringt., aldus Jongerius.

VNO-NCW en VVD hebben de afgelopen weken aangedrongen op aantasting van hoogte en duur van de WAO-uitkeringen. Jongerius: .Zeer terecht heeft het kabinet deze plannen als niet fair van de hand gewezen..

Voor nadere informatie:
FNV Voorlichting, Jeroen Sprenger, tel. 020 5816552 (w) / 020 4090349 (p)


15 jan 99 19:32

Deel: ' FNV vindt WAO-voorstellen Hoogervorst 'minder slecht' '
Lees ook