Datum : 30/11/1999 'Straks loopt het Malieveld wel vol' : FNV-voorzitter De Waal voorspelt een harde confrontatie met werkgevers over reorganisatie sociale zekerheid.

(Volkskr. 30/11)

'Natuurlijk loopt het Malieveld nu niet vol voor protesten tegen de kabinetsplannen met de sociale zekerheid. Het is een vrij abstracte ingreep in de maatschappelijke structuur. Die krijgt grote gevolgen als het kabinet niet wil luisteren. Dan loopt het Malieveld wel vol als gevolg van dit plan. Daar wil ik voor waarschuwen.' FNV-voorzitter Lodewijk de Waal blijft onvermoeibaar fulmineren tegen de beoogde reorganisatie bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Minister De Vries van Sociale Zaken wil de toekenning en uitbetaling van WW en WAO onderbrengen in een overheidsdienst. Voor het vinden van nieuw werk voor ontslagen en arbeidsongeschikte werknemers moet de werkgever contracten sluiten met bemiddelingsbedrijven. De vakbeweging verliest daarmee zijn invloed op de uitvoering van de sociale wetgeving.

- De indruk ontstaat dat de vakbeweging zich vooral druk maakt om de eigen machtspositie. 'Dat is niet zo. Het gaat om de verandering van de maatschappij-ordening. Het gaat ons niet om het pluche, het gaat ons om de afstemming van beleid. Afstemming tussen de uitvoering van de sociale zekerheid en CAO-afspraken. Dat kan straks niet meer. Formeel kunnen we dan nog CAO-afspraken maken, maar dat heeft geen zin. Als gifpil zit in het plan verstopt dat die afspraken niet gelden voor alle bedrijven in een sector.'

- Is het de afgelopen jaren dan zo fantastisch gelopen met de sociale zekerheid? We hebben een recordaantal vacatures én ruim een miljoen mensen met een uitkering. 'De parlementaire enquête wordt gebruikt als excuus voor dit plan. Dat is onjuist. De enquêtecommissie concludeerde dat wij ons niet meer mochten bemoeien met individuele gevallen en dat we geen toezicht op onszelf mochten houden. Dat is allemaal al veranderd. Dat was de analyse van de systeemfout. Nu gaat de politiek een stap verder en zegt: hier met de handel. 'Voor de WAO-instroom schuilt de achtergrond in sectorproblemen. Dat werkt. Het risico om arbeidsongeschikt te worden is daardoor in bijvoorbeeld de bouw sterk gedaald. Die afspraken worden straks onmogelijk gemaakt.'

- Wat gaat de FNV doen als het kabinet het voorstel van De Vries overneemt ? 'Begrijp me goed, ik erken het primaat van de politiek volledig. Uiteraard is het kabinet vrij om hiervoor te kiezen. Natuurlijk hebben de sceptici gelijk dat het Malieveld niet volloopt voor een demonstratie tegen dit plan. Maar op de dag dat het kabinet dit plan overneemt, stappen wij uit de besturen van arbeidsbureaus en het Lisv, dat de uitvoering van WW en WAO coördineert. Zo erg hechten we niet aan het pluche. 'Door dit plan worden wij toeschouwer in plaats van speler. We worden aan de zijlijn gezet. Daar zullen we gaan roepen dat het slecht gaat, en ons in de ogen van criticasters waarschijnlijk gedragen als een hooligan. Maar dat is de rolwisseling die ons wordt opgedrongen. 'Met het kabinet hebben we dan een fiks conflict. Dat moet beperkt blijven tot de sociale zekerheid. Het moet niet zo zijn dat we dan alle contacten verbreken. Maar het Voor- en Najaarsoverleg met kabinet en werkgevers zal een stuk beperkter worden. Nu gaat dat voor tweederde over arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Dat valt straks weg. 'Op langere termijn gaat dit onvermijdelijk tot conflicten met werkgevers leiden. Die krijgen in dit plan fikse rekeningen gepresenteerd. Volgens De Vries zo'n 18 miljard. Werkgevers zullen de rekening willen doorschuiven. Het Malieveld loopt straks wel vol als de bazen met voorstellen komen om de CAO-aanvullingen op de uitkeringen te verlagen. Dat is dan een rechtstreeks gevolg van dit plan.'

top

Deel: ' FNV-voorzitter voorspelt confrontatie over reorganisatie '
Lees ook