FNV

FNV vraagt Kamer om hogere arbo-boetes

Het wordt werkgevers te gemakkelijk gemaakt de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden te omzeilen. De grootste vakcentrale trekt die conclusie uit de lage boetes die de afgelopen maanden zijn opgelegd. De Tweede Kamer zou morgen in zijn algemeen overleg de sancties moeten aanscherpen. Ook moet het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie worden uitgebreid.

Dat zegt de FNV in een oproep aan leden van de Tweede Kamer. Sinds november 1999 kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen aan bedrijven die de Arbowet overtreden. In ernstige gevallen - zoals onvoldoende bescherming tegen gevaarlijke stoffen of valgevaar bij ondeugdelijke steigers - bedraagt het maximum officieel 25.000 gulden. Lichtere vergrijpen - zoals ontbreken van de verplichte inventarisatie van risico's - worden bestraft met maximaal 10.000 gulden. In de praktijk zijn de boetes echter met 80 procent verlaagd naar respectievelijk
5.000 en 2.000 gulden. Dit is gebeurd onder druk van het Openbaar Ministerie. De gemiddelde boete die de afgelopen maanden is opgelegd bedroeg 2.500 gulden.

Volgens FNV-vice-voorzitter Kitty Roozemond verdwijnt hiermee de afschrikkende werking: 'Met zulke lage bedragen wordt het nieuwe systeem een tandeloze tijger. Werkgevers kunnen gewoon uitrekenen wat voordeliger is: investeren in verbeteringen, of afwachten of ze een boete van een paar duizend gulden krijgen. In de praktijk zullen velen voor dit laatste kiezen. Door het geringe aantal inspecteurs is bovendien de pakkans veel te laag.'
De FNV vraagt de Kamerleden terug te keren tot de oorspronkelijke, hogere bedragen. De vakcentrale vindt die overigens al aan de lage kant. Staatssecretaris Hoogervorst moet hierover de discussie aangaan met Justitie en het Openbaar Ministerie. Verder zou de Arbeidsinspectie er tenminste veertig inspecteurs bij moeten krijgen.
Bij het bepalen van de hoogte van de boete zou ook het economisch voordeel moeten worden meegewogen, dat de werkgever heeft door het niet nakomen van de Arbo-regels.

Verder stelt de FNV voor twee extra sancties te introduceren: . bestuursdwang - de Arbeidsinspectie kan zelf de beschermende maatregelen uitvoeren, op kosten van de werkgever . opleggen van een dwangsom - de boete loopt op met elke dag dat de werkgever in gebreke blijft.
De Kamer zou elk kwartaal per bedrijfstak een overzicht moeten krijgen van het aantal opgelegde boetes en de effecten daarvan.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Harrie Lindelauff (020) 58 16 552 of (06) 227 900 54

26 jan 00 11:42

Deel: ' FNV vraagt Tweede Kamer om hogere Arbo-boetes '
Lees ook