fnv

fnv: 'wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen onvoldragen'

het wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen is onvoldragen en niet goed doordacht. het lijkt erop dat de minister niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van dit voorstel en de hete aardappel gemakshalve doorschuift naar de sociale partners. die conclusie trekt de fnv aan de vooravond van de hoorzitting donderdag over het wetsvoorstel in de tweede kamer. de stichting van de arbeid, de sociale partners, stuurde onlangs een kritische reactie op het wetsontwerp aan de kamer.

de vakcentrale vindt dat het wetsontwerp te eenzijdig gefocust is op het besturen als zodanig. het houdt te weinig rekening met de anderen die betrokken zijn bij de pensioenregelingen, zoals de cao-partijen. de fnv stelt in een brief, namens de stichting van de arbeid, vast dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. als niet-cao partijen gaan bepalen wat er met die arbeidsvoorwaarde gebeurt, kan het gauw gedaan zijn met de bereidheid van partijen om arbeidsvoorwaarderuimte voor pensioen te bestemmen. de ideale mix van een pensioenfondsbestuur door en voor werknemers en werkgevers wordt hierdoor verbroken.

fnv vice-voorzitter peter gortzak: ''in het wetsvoorstel wordt gedaan alsof onafhankelijke deskundigen in een pensioenfondsbestuur altijd noodzakelijk zijn. eerder is al gebleken dat zij geen zegen voor de deelnemers hoeven te zijn. de afstand van deze zogenaamde onafhankelijke deskundigen in het bestuur tot de deelnemers vergroot het gevaar van het verbrassen van andermans geld.''

gortzak: ''ook vraag ik mij af wie die deskundigen dan zijn? en wat verstaan we onder onafhankelijk? zijn dat diezelfde mensen die de banken of woningcorporaties aan de rand van de afgrond hebben gebracht? of degenen die met pensioengeld van werknemers kunst zijn gaan verzamelen, zoals in de optas zaak? dat soort uitwassen moeten absoluut voorkomen worden.''

de fnv pleit ervoor dat de sector in samenspraak met de toezichthouder voortdurend investeert in verbetering, toetsing en meting van risicobeheer, beleggingsbeleid en uitvoering. verder kan de transparantie van het risicobeheer en het beleggingsbeleid en ook de pensioencommunicatie met de deelnemers worden verbeterd.

donderdag is er een hoorzitting in de tweede kamer waarin de stichting van de arbeid deze kritiekpunten zal overbrengen aan de commissie sociale zaken en werkgelegenheid.

Deel: ' FNV 'Wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen onvoldragen' '


Lees ook