FNV

FNV wil CAO-geld voor Derde Wereld

De FNV gaat tijdens de komende CAO-onderhandelingen aandacht vragen voor de solidariteitsfondsen van FNV en bonden. Dit werd vanmiddag in de Federatieraad besloten naar aanleiding van het STAR-accoord 'Kinderen hebben de toekomst'.

De onderhandelaars van de FNV die in 2000 gaan onderhandelen over een nieuwe CAO worden opgeroepen om aanbevelingen formuleren over de (mede-)financiering van internationale projecten. De FNV denkt hierbij bijvoorbeeld aan een werkgeversbijdrage als percentage van de loonsom. Dit kan zowel een eenmalige als structurele bijdrage zijn. De FNV vindt het ter beoordeling van de bestuurders in welke vorm het CAO-voorstel het beste gegoten kan worden.
Als er in 2000 geen onderhandelingen worden gevoerd of er andere redenen zijn om de solidariteitsbijdrage niet via het CAO-overleg aan de orde te stellen, stelt de FNV voor om in de besturen van opleidings- en pensioenfondsen met een concreet voorstel te komen.

De FNV steunt via projecten en andere activiteiten al enige decennia zusterorganisaties in ontwikkelingslanden en in Centraal- en Oost-Europa.
De vakbeweging zal dan ook aanraden om in eerste instantie bij deze projecten aan te sluiten. Mochten er wel afspraken te maken zijn, maar sluit het steunen van FNV-projecten op onoverkomelijke bezwaren, dan zal de FNV voorstellen om de fondsen in te zetten voor de ondersteuning van de activiteiten en projecten van de Stichting 'Hoop voor Kinderen'. Deze Stichting beijvert zich, samen met de STAR en diverse andere organisaties, voor het investeren van 0,1% van het inkomen ten behoeve van onderwijs in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

Deel: ' FNV wil CAO-geld voor Derde Wereld '
Lees ook