Persbericht FNV


FNV wil compensatie voor grensarbeiders

Als er straks een nieuw belastingverdrag komt met België, moeten de huidige Nederlandse grensarbeiders tot in lengte van dagen gecompenseerd worden voor de financiële nadelen.

Dat schrijft de FNV in een brief aan staatssecretaris Vermeend. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Nederland en België over een nieuw belastingverdrag. Nederland wil daarin overstappen van het woonlandbeginsel naar het werklandbeginsel. Dit betekent dat wie in Nederland woont en in België werkt, straks alleen nog in België belasting en premies betaalt.

Onbeperkt
Voor praktisch alle 5.500 Nederlandse grensarbeiders leidt dit tot een vaak fors lager inkomen. Voor de huidige pendelaars moet er daarom een overgangsrecht komen, dat recht geeft op compensatie. De Nederlanders die nu in België werken zijn immers uitgegaan van de bestaande belastingregels en het inkomen dat daarbij hoort. De regeling moet in principe onbeperkt van duur zijn, aldus de FNV.

Wie straks onder het nieuwe verdrag in België gaat werken, valt in principe meteen onder de nieuwe regeling. Maar ook voor deze groep is compensatie nodig. Zo geldt in Nederland een zeer ruime aftrek van de hypotheekrente. Als de grensarbeider onder de Belgische fiscus valt, raakt hij of zij dit voordeel straks kwijt. Dit probleem speelt overigens ook bij pendelaars naar Duitsland, waar het werklandbeginsel al eerder is ingevoerd. Nu de aftrek van de hypotheekrente sinds 1 januari rechtstreeks aan de burger wordt uitgekeerd, is het technisch eenvoudig om dit ook toe te passen bij burgers die in een ander land belasting betalen, zo denkt de FNV.

Knelpunten
Ook in de sociale zekerheid moeten nog knelpunten worden opgelost. Dit geldt bijvoorbeeld bij werkloosheidsregelingen, waardoor Nederlandse grensarbeiders geen recht hebben op een Belgisch brugpensioen, en tevens geen gebruik kunnen maken van de Nederlandse vut. In sommige gevallen worden door België uitkeringen netto betaald, maar moet de ontvanger in Nederland er nog eens belasting over betalen. Bij de overgang naar het werklandbeginsel moet dit worden rechtgetrokken.

Over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België wordt al enige tijd onderhandeld. Naar verwachting is dit jaar nog geen nieuw verdrag te verwachten. Het duurt zeker nog tot 2002 eer de nieuwe regels worden ingevoerd.
2 februari 1999

Deel: ' FNV wil compensatie voor grensarbeiders '
Lees ook