FNV

FNV wil instituut slachtoffers 'schildersziekte'

In navolging van het Asbest-instituut zou er ook een OPS-instituut moeten komen. Zo'n instituut zou moeten bemiddelen tussen slachtoffers van OPS - in de volksmond bekend als de 'schildersziekte' - bedrijfsleven en verzekeraars om tot standaard-vergoedingen te komen.

Dat pleidooi hield FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, zaterdag in Amersfoort, tijdens een jubileumbijeenkomst van de Verenging OPS.

Volgens De Waal zou het op te richten instituut protocollen moeten ontwikkelen voor de vaststelling van alle vormen van gezondheidsschade, die het langdurig werken met oplos- en bestrijdingsmiddelen met zich meebrengen. 'Vermindering van de lijdensweg van slachtoffers bij het verkrijgen van een schadevergoeding is daarbij een doel', aldus de FNV-voorzitter. 'Kostenbesparing bij de afhandeling van schadeprocedures is een ander doel'.

De FNV-voorzitter vindt dat een OPS-instituut gefinancierd dient te worden door industrie, werkgevers en overheid. 'Zij kunnen op die manier een klein beetje hun schuld inlossen en toegeven dat gezondheidsschade van een dergelijke omvang niet had mogen optreden'.

Ook maakt De Waal bekend dat het FNV-Bureau Beroepsziekten, dat zieke werknemers steunt bij het indienen van schadeclaims, inmiddels 80 OPS-patiënten als cliënt heeft. Het FNV-Bureau heeft 17 werkgevers aansprakelijk gesteld. In het nog korte bestaan is 1 OPS-claim met succes gerealiseerd: voor een polyesterverwerker werd 175.000 gulden binnen gehaald.

De ingrijpendste symptomen van OPS (Organisch Psychosyndroom) zijn geheugenverlies, vermoeidheidsverschijnselen en persoonlijkheids-veranderingen, Het kan ook leiden tot aantasting van vitale organen, zoals hart, blaas en nieren.

OPS komt in lichte mate voor bij tienduizenden werknemers. Maar meer dan 5000 werknemers hebben een dermate vergaande vorm van OPS, dat ze nooit meer kunnen werken. Ze worstelen met psychische problemen met relatieproblemen en echtscheidingen als gevolg. Bekend is ook dat blootstelling aan deze middelen kan leiden tot kanker en schade aan de voortplantingsorganen. Oplos- en bestrijdingsmiddelen hebben bovendien negatieve milieueffecten, zoals smogvorming en verzuring.

Meer informatie:
FNV Pikettelefoon: 06 20 014647

29 sep 01 14:00

Deel: ' FNV wil instituut slachtoffers 'schildersziekte' '
Lees ook