BOUW EN HOUTBOND FNV

Bond wil volwaardige cao woningcorporaties

PERSBERICHT

Bouw- en Houtbond FNV wil voor 2000 volwaardige cao woningcorporaties

De Bouw- en Houtbond FNV wil in het jaar 2000 de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van woningcorporaties op peil houden. Daarom vraagt de bond 3,5 procent loonsverbetering: per 1 januari 2000 een initiële loonsverhoging van 2 procent, plus uitbetaling van de automatische prijscompensatie op 1 juli en op 31 december.

Werkgevers en werknemers bij woningcorporaties streven 'modernisering van de cao' na. Maar of er nu later wel of niet een 'cao woondiensten' tot stand komt, mag bij deze onderhandelingen geen rol spelen, vindt de Bouw- en Houtbond FNV. Wel is het streven nu al de voorwaarden te bepalen waaronder corporaties van zo'n eventuele nieuwe cao mogen afwijken. Een eerste vereiste is dat de corporatie over een goed functionerende ondernemingsraad beschikt. In de cao die op 1 januari 2000 afloopt, werd al versterking van de medezeggenschap vastgelegd.

Voor de cao 2000 wil de Bouw- en Houtbond FNV ook de jeugdlonen iets verhogen. Om het werken in een corporatie voor jongeren aantrekkelijker te maken, wordt daarnaast voorgesteld studiekosten volledig te vergoeden aan werknemers tot 27 jaar. Voorts doet de bond enkele voorstellen om medewerkers meer zeggenschap te geven over hun eigen werktijden. Zo moeten 'arbeid en zorg' beter combineerbaar worden. Hiertoe dient ook het voorstel voor verbetering van de kinderopvang plus een financiële bijdrage aan naschoolse opvang van kinderen tot twaalf jaar. Het seniorenverlof - vanaf 55 jaar - dient met twee dagen te worden uitgebreid. Ook moeten er twee dagen individueel scholingsrecht worden vastgelegd. De afspraken voor projecten in de Derde Wereld wil de Bouw- en Houtbond FNV voortzetten.

Deel: ' FNV wil voor 2000 volwaardige cao woningcorporaties '
Lees ook