Gemeente Voorschoten


Folder 'Voorschoten vernieuwt afvalinzameling'

Op 12 april aanstaande gaat de gemeente Voorschoten over op een ander afvalinzamelingsysteem. De invoering van dit systeem wordt vergezeld van een informatiecampagne. Deze week wordt bij u bezorgd de folder 'Voorschoten vernieuwt afvalinzameling'. Onder het kopje 'Kosten' staat een tekst die bij nader inzien op meer manieren kan worden uitgelegd.
Om mogelijke misverstanden te voorkomen: de in de folder genoemde f 5 betreft dus de extra verhoging die nodig is voor het nieuwe inzamelsysteem. Naast de verhoging van f 5 is de inflatiecorrectie toegepast. Deze bedraagt f 10,60. De reinigingsrechten gaan in 1999 in totaal dus met f 15,60 per aansluiting omhoog.

Zoekwoorden:

Deel: ' Folder 'Voorschoten vernieuwt afvalinzameling' '
Lees ook