FONDS MKZ

Fonds MKZ kent eerste subsidies toe

FONDS MKZ KENT EERSTE SUBSIDIES TOE

Aan twee bedrijven die als gevolg van de mond- en klauwzeer crisis in ernstige financiële moeilijkheden zijn geraakt, is een subsidie verstrekt in het kader van het Fonds MKZ. Het zijn de eerste toekenningen die dit fonds doet. Het betreft een detailhandel in de kledingbranche uit het noordelijk deel van de Veluwe en een gemengd agrarisch bedrijf met akkerbouw en vleeskalveren in de provincie Drenthe.

Het Fonds MKZ heeft als doel financiële ondersteuning te verlenen aan ondernemingen die als gevolg van maatregelen in het kader van de bestrijding van mond-en klauwzeer in financiële problemen zijn geraakt en die op eigen kracht er niet bovenop kunnen komen. Het fonds is op 9 juli jl. opgericht door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en heeft als stichting een onafhankelijke status. Niet alleen agrarische bedrijven maar ook bedrijven uit andere sectoren als detailhandel, transport, recreatie en toerisme kunnen een beroep doen op het fonds.

Inmiddels zijn bij het Fonds MKZ een vijftigtal aanvragen voor financiële ondersteuning ingediend, de helft afkomstig uit de agrarische sector en de andere helft uit andere sectoren. 'De kop is er af. Wij zijn verheugd de eerste bedrijven een helpende hand te kunnen bieden. Beide ondernemingen kunnen mede dankzij onze subsidie een doorstart maken', aldus Bart le Blanc, voorzitter van het bestuur van de Stichting Fonds MKZ. 'Wat ons betreft mogen er nog velen volgen. De 25 miljoen gulden die nu beschikbaar is, moet bij die bedrijven terechtkomen waarvan de continuïteit in het gedrang is gekomen als gevolg van de mkz-crisis. Om de bekendheid van het fonds te vergroten gaan we binnenkort advertenties plaatsen in diverse dag- en weekbladen. Ook zullen wij gemeenten, brancheorganisaties en tussenpersonen nogmaals informeren over het fonds en hen verzoeken actief in te spelen op de mogelijkheden die het fonds biedt.'

Aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds MKZ kunnen tot 31 december 2001 worden ingediend. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een rentesubsidie en bedraagt maximaal f 220.000, --. Het agentschap LASER van het ministerie van LNV is belast met de uitvoering, het bestuur van de Stichting Fonds MKZ besluit over de toekenningen.

Den Haag, 11 september 2001

Deel: ' Fonds MKZ kent eerste subsidies toe '
Lees ook