CORDAID

Fonds Ontwikkeling Binnenland Suriname behoeft dringend modern

PERSBERICHT

Den Haag, 3 augustus 2001

Fonds Ontwikkeling Binnenland Suriname behoeft dringend modernisering

Cordaid pleit sterk voor een directe betrokkenheid van de gemeenschappen in het Binnenland van Suriname bij de opzet en uitvoering van het Fonds Ontwikkeling Binnenland. 'Als die betrokkenheid en verantwoordelijkheid er niet komt, moet gevreesd worden dat de nieuwe activiteiten tot mislukken gedoemd zijn' aldus Hans Kruijssen op de door Kwakoe en Cordaid georganiseerde Conferentie 'Krachtenbundeling: Suriname zelfstandig'.

Binnenkort wordt het Fonds geheractiveerd met de ontwikkelingsmiddelen die Nederland aan Suriname ter beschikking stelt. Het gaat om 42 mln gulden. De evaluatie van de eerdere 32 projecten laat een uiterst bedroevend beeld zien. Op een enkel project na zijn de activiteiten als mislukt en ondoelmatig te bestempelen. Dit komt, aldus de evaluatie, omdat de overgrote meerderheid van de activiteiten zijn opgezet vanuit politieke overwegingen in Paramaribo en zonder inspraak van de bevolking. Iedere samenhang tussen de ontwikkelingsactiviteiten ontbreekt.

Het nieuwe fonds moet daarom, zegt Kruijssen, niet meer beheerd worden door de Surinaamse overheid alleen, maar ook door de maatschappelijke verbanden en gemeenschappen in het Binnenland. Er zijn uitstekende voorbeelden van particuliere activiteiten die succesvol zijn gebleken en het daar gehanteerde model van 'afstemming van vraag en aanbod' is zeer goed te gebruiken bij de opzet en uitvoering van nieuwe activiteiten. 'Krachtenbundeling en echte zeggenschap zijn de succesfactoren'.

De conferentie 'Krachtenbundeling: Suriname zelfstandig' wordt op 5 augustus van 13.00 tot 16.45 uur op het Kwakoeterrein gehouden. De conferentie is toegankelijk voor genodigden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: afdeling Corporate Communicatie, telefoon: 070 3136310.


03 aug 01 15:25

Deel: ' Fonds Ontwikkeling Binnenland Suriname behoeft modernisering '
Lees ook