Fontys Hogescholen kiest voor HR-systeem in de cloud


Fontys Hogescholen kiest voor de innovatieve eHRM en salarisoplossing HR2day van eMerus HR Solutions. De oplossing ondersteunt Fontys in haar stap naar een effectievere en flexibeler bedrijfsvoering voor haar circa 4.000 medewerkers.

Naarden, 20120418 -- Na een Europese aanbesteding heeft Fontys Hogescholen de opdracht voor het implementeren en leveren van een modern geintegreerde eHRM- en salarisoplossing gegund aan Leeuwendaal VOS ABB, die als hoofdaannemer HR2day van eMerus HR Solutions zal leveren. HR2day ondersteunt Fontys in haar stap naar een effectievere bedrijfsvoering voor haar medewerkers. Met het verdergaand digitaliseren van de HR-processen geeft Fontys concrete invulling aan modern werkgeverschap.

HR2day scoorde vooral zeer hoog op de aspecten gebruikersvriendelijkheid, HRM en salarisfunctionaliteit en de mogelijkheid tot koppelen met andere door Fontys gebruikte systemen. HR2day zal in eerste instantie worden ingezet voor het verdergaand digitaliseren van de personeels- en salarisadministratie en vervolgens voor declaraties en verlof. HR2day biedt tevens de mogelijkheid de processen rondom verzuim, medewerkerontwikkeling en compententies te digitaliseren.

Beter inspelen op veranderende wensen

“Onze huidige HR en salarissystemen ondersteunen de bestaande administratieve processen, maar zijn groot en log en inmiddels behoorlijk verouderd. Ontwikkelingen in de maatschappij, maar zeker ook bij Fontys als werkgever vereisen een moderne oplossing die ons in staat stelt mee te bewegen met de ontwikkelingen. Daarom waren wij op zoek naar een moderne geïntegreerde online HRM- en salarisoplossing.” aldus Anja Klomps, directeur P&O van Fontys Hogescholen. “Met de introductie van HR2day verwachten we een directe administratieve lastenvermindering op onze HR-afdeling. Daardoor kunnen we meer toegevoegde waarde  bieden. En met de Self-service mogelijkheden kunnen we in de toekomst onze medewerkers betrekken bij hun eigen HR-processen.”

Edward Hermans, Algemeen directeur Leeuwendaal VOS/ABB. “Voor onderwijsinstellingen wordt het steeds belangrijker inzicht te krijgen in HR ken- en stuurgetallen. Met behulp van HR2day bieden we hiervoor een oplossing door de online realtime mogelijkheden op het gebied van management rapportages.”

Andy Verstelle, directeur eMerus HR Solutions: “Wij zijn enorm vereerd dat een instituut als Fontys op basis van een gedegen Europees Aanbestedingstraject de opdracht aan ons, als relatief nieuwe Nederlandse speler, gunt. Dat bevestigt de ingezette trend dat innovatieve oplossingen ook binnen administratieve processen als HRM en salarisverwerking meer en meer worden ingezet.”

Over Fontys

Stichting Fontys is met zo’n 40.000 studenten, 4.000 personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. Bij Fontys zijn bijna alle hogere beroepsopleidingen te volgen die Nederland kent. Daarnaast worden 31 mastervarianten en 10 Associate degrees aangeboden. Cursussen en trainingen worden in stedelijke centra - vooral in Zuid-Nederland - aangeboden. Naast onderwijs legt Fontys zich ook - met 41 lectoraten - toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

De opleidingen zijn verspreid over ongeveer 30 (sub)locaties in Nederland, vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. Belangrijke vestigingsplaatsen zijn Eindhoven, Tilburg en Venlo, daarnaast Den Bosch, Veghel, Sittard en Den Haag. Medewerkers van Fontys Hogescholen zetten zich in om studenten te inspireren en uit te dagen. Zo vormt Fontys een ambitieuze organisatie die persoonlijke groei aan haar studenten biedt. Hetzelfde geldt voor de medewerkers. Fontys heeft een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en biedt doorgroeimogelijkheden bij uitstek. Door haar omvang kan Fontys steeds verder professionaliseren. Tegelijkertijd staan de verschillende opleidingen voor kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Kortom, elk individu doet er toe. Met het nieuwe HR- en salarissysteem dient deze ontwikkeling optimaal ondersteund te worden.


Deel: ' Fontys Hogescholen kiest voor HR-systeem in de cloud '
Lees ook