Fontysmaandag 10 maart 2003

"Voor ouders en kinderen met wie het even niet zo lekker gaat..."

Fontys Hogeschool Pedagogiek opent Pedagogisch Hulp- en Adviesbureau

Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg opent op donderdag 13 maart haar Pedagogisch Hulp- en Adviesbureau (PHAB). Het bureau biedt ondersteuning aan (ouders van) kinderen en jongeren bij opvoedingsproblemen. Het gaat daarbij om problemen door moeilijke omstandigheden. Niet om problemen, veroorzaakt door een stoornis.

Het bureau biedt adviezen, kortdurende hulpverlening en ondersteuning aan kinderen en jongeren die in de knel zijn geraakt. Zoals kinderen die gepest worden of zich niet gelukkig voelen op school. Kinderen en hun ouders kunnen bij het bureau terecht voor individuele hulpverlening, begeleiding, (echtscheidings)bemiddeling, kortdurende speltherapie, video-interactietraining, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining en (jongeren)gespreksgroepen. Met dit initiatief beantwoordt Fontys Hogescholen aan de vraag naar aansluiting tussen theorie en praktijk.

Studenten
Het Pedagogisch Hulp- en Adviesbureau is verbonden aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek waar jaarlijks ongeveer 200 studenten hun diploma tot pedagoog behalen. In het PHAB zullen op termijn ook studenten meedraaien, maar altijd uitsluitend onder supervisie van het vaste team en met toestemming van de ouders en / of het kind.

Contact
Het Pedagogisch Hulp- en Adviesbureau werkt met een multidisciplinair team. Het team bestaat uit maatschappelijk werkers, een jongerenhulpverlener, een speltherapeut, een pedagoog en een onderwijskundige. Dit vaste team wordt ondersteund door een orthopedagoog/psycholooog en een sociaal pedagoog. Opvoeders en kinderen kunnen dagelijks met hun vragen terecht bij het bureau. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is het bureau van 9.00 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar. Telefonische advisering is gratis, verdere hulpverlening kost EUR 70. Het PHAB is gevestigd in de C-vleugel van het Mollergebouw, Prof. Goossenslaan 1-01 (Onderwijsgebied Stappegoor) in Tilburg. Telefoonnummer: 0877 870 455. Voor meer informatie, zie ook: www.pedagogiek.nl of www.fontys.nl/pedagogischehulp

Deel: ' Fontys Hogeschool Pedagogiek opent Pedagogisch Hulp- en Adviesbureau '
Lees ook