Fontyswoensdag 12 maart 2003

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gevisiteerd

Fontys Opleidingen Speciaal Onderwijs van behoorlijke kwaliteit

Fontys Opleidingen Speciaal Onderwijs (OSO) zijn van behoorlijke kwaliteit. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde kwaliteitsonderzoek dat in opdracht van de HBO-raad is uitgevoerd.

Fontys OSO scoort voldoende op 17 van de 22 beoordeelde kwaliteitsaspecten. Afgestudeerden, de beroepspraktijk, maar ook de huidige studenten zijn over het geheel genomen positief over de opleidingen van Fontys OSO. Zij hebben veel waardering voor de praktijkgerichtheid van de opleidingen, net als voor de mensgerichte en flexibele opstelling van Fontys OSO. Ook de opleidingscultuur wordt zowel binnen als buiten Fontys positief gewaardeerd. Er is veel oog voor de belangen van de afnemer; docenten waarderen de mix van ruimte voor eigen inbreng die wordt geboden, de betrokkenheid bij het beroep en de positieve hardwerkende instelling waarvan zij deel uitmaken.

Binnen Fontys OSO is sprake van een groot aantal opleidingstrajecten "speciale onderwijszorg" die op tien verschillende lesplaatsen worden aangeboden. Daarnaast wordt een flink aantal trajecten op locatie (in company) aangeboden. Dit veroorzaakt verschillen in beoordeling van diverse kwaliteitsaspecten. Onvoldoende vond de visitatiecommissie de eindtermen, de toetsing, de wetenschappelijke oriëntatie, de organisatiestructuur en het zelfevaluatierapport.

De visitatiecommissie adviseert de opleiding meer aandacht te besteden aan theoretische achtergronden en ontwikkelingen en aan reflectie over rollen en taken van leraren. Daarnaast moet de opleiding heldere eindtermen koppelen aan het landelijk te ontwikkelen beroepsprofiel. Ook moet de opleiding een organisatiestructuur ontwerpen, die recht doet aan de sterke groei die Fontys OSO de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Deel: ' Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gevisiteerd '
Lees ook