Rijksvoorlichtingsdienst

Formateur ontvangt beoogd vice-premiers

De formateur ontvangt hedenmiddag, woensdag 17 juli 2002, prof. dr. E.J. Bomhoff (LPF), beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vice-minister-president.

Aansluitend ontvangt de formateur de heer J.W. Remkes (VVD), beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vice-minister-president.

17-07-2002

Deel: ' Formateur ontvangt beoogd vice-premiers '
Lees ook