Fornix BioSciences N.V.

27 Jul 2001 Fornix versterkt Biotech-divisie met verwerving patentrechten

De directie van Fornix BioSciences N.V. deelt mee dat de onderneming de patentrechten van het peptide F992, een klein eiwitfragment, voor de belangrijkste markten voor geneesmiddelen (o.a. de Verenigde Staten en Europa) heeft verkregen. Het peptide F992, zal mogelijk een therapeutische werking bij onder andere longemfyseem hebben. De klinische werkzaamheid van het peptide zal binnenkort nader worden onderzocht in een geschikt proefdiermodel Dit patent is betaald middels een emissie van 6.000 aandelen op 24 juli j.l. tegen een koers van Euro 10.75 aan de groep wetenschappelijke onderzoekers die oorspronkelijk het peptide F992 hebben ontwikkeld en op grond hiervan indertijd de patentrechten hebben verkregen.

Met deze groep wetenschappers is overeengekomen dat in het kader van een zogenaamde earn-out regeling, afhankelijk van milestones in de farmaceutische ontwikkeling van het peptide, additionele uitkeringen in vorm van de overdracht van aandelen, tot een maximaal aantal van 23.000 stuks, zullen plaatsvinden. Met de verkrijging van de bovengenoemde patentrechten zet Fornix BioSciences een belangrijke stap in de verdere expansie van de onderneming. Hoofddoel hierbij is een (inter)nationale uitbreiding van de winstgevende divisies en een intensivering van de bestaande biotechnologische actviteiten welke deels bekostigd zullen worden uit de winstgevende operations. Fornix BioSciences N.V. verricht op dit moment onder andere biotechnologisch onderzoek ten behoeve van astma, contacteczeem en immunologische verwante aandoeningen zoals Multiple Sclerosis (MS). Voorts doet Fornix biotechnologisch onderzoek naar longemfyseem, diabetes en angina pectoris. De verkrijging van het patent voor F992 versterkt de biotechnologische divisie van de onderneming.

Deel: ' Fornix versterkt Biotechdivisie met verwerving patentrechten '
Lees ook