Gemeente Tilburg


9-11-99

Fors minder nieuwbouwwoningen in Tilburg

Zestig procent nieuwbouw komt in bestaande stad

Tilburg gaat in 2000 fors minder woningen bouwen: ruim 700 in plaats van de circa 2000 die de laatste jaren gebruikelijk waren. De meeste van de nieuwbouwwoningen zullen worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied. Verder wordt een onderzoek gehouden naar de wensen die mensen stellen aan hun woning en woonmilieu. Dit als gevolg van de recente landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt.

De woningbouwmarkt is flink in beweging. Puur getalsmatig bekeken neemt de echte woningnood af; landelijk gezien komen vraag en aanbod in evenwicht. De vraag verschuift wel: mensen willen betere woningen of andere woningen (meer inspraak in het type woning dat gebouwd wordt). Dit is een gevolg van de stijgende welvaart en de lage rentestand. Als reactie hanteert het Rijk sinds vorig jaar richting gemeenten een maximumgrens voor het aantal nieuwbouwwoningen op VINEX-locaties, in plaats van een minimum-opgave. Voor Tilburg heeft dit grote gevolgen.
Eind vorig jaar verscheen dan ook de nota Woningbouwbeleid gemeente Tilburg 1998 tot 2020. Kortweg komt het beleid erop neer dat nieuwe woningen primair in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Aan de stadsrand worden vervolgens de beschikbare locaties benut, met een prioriteit bij de afbouw van Reeshof en DE Wijk. Concreet krijgt het zijn vertaling in het Tilburgse woningbouwprogramma 1999.

Zo zullen er beduidend minder woningen worden gebouwd dan gebruikelijk was: ruim 700 in plaats van de circa 2.000 woningen in eerdere jaren. Verder zal zestig procent van de nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden in bestaand gebied, tegenover veertig procent in uitleggebieden.

Lange tijd werd voornamelijk gepland op basis van aantallen alleen, bijvoorbeeld uit het landelijke WoningBehoefte Onderzoek. Tegenwoordig is het zaak om aan de weet te komen waar woonconsumenten nu werkelijk in geïnteresseerd zijn (qua woning én woonmilieu). Daarvoor zijn meer en betere gegevens nodig. Daarom bereidt Tilburg een onderzoek naar de kwalitatieve woonbehoefte voor; in samenwerking met lokale marktpartijen en organisaties van woonconsumenten. De uitkomsten worden verwacht in april of mei 2000.

Deel: ' Fors minder nieuwbouwwoningen in Tilburg '
Lees ook