CDA

Fors tempo bij formatie

De informatierondes onder leiding van Piet-Hein Donner voor een nieuw kabinet verlopen voorspoedig. Na aanvankelijke aarzeling van de kant van VVD-leider Zalm praten CDA, LPF en VVD nu over de vorming van een nieuw kabinet. Inmiddels is op veel punten overeenstemming bereikt. Bijvoorbeeld het ziektekostenstelsel: gekoppeld aan een basisverzekering voor iedereen betaalt ook iedereen dezelfde premie. Lagere inkomens ontvangen een compensatie, zodat draagkracht gewaarborgd is. Op het gebied van verkeer en vervoer zijn de drie partijen er ook al uit: De kilometerheffing is van de baan, de snelwegcapaciteit wordt vergroot en het openbaar vervoer verbetert. Ook op het grote verkiezingsissue vreemdelingenbeleid bleek er weinig verschil van mening: er komen aanscherpingen die een dam opwerpen tegen fraude en misbruik van de asielopvang.

Het is opvallend om te zien dat alle themas die het CDA in de oppositie aansneed en de veranderingen die ze daarbij bepleitte nu dankzij brede overeenstemming in het toekomstig regeerakkoord lijken te worden opgenomen. CDA voorman en beoogd premier Balkenende herhaalde nog maar eens zijn wens tot een akkoord op hoofdlijnen: Een strategisch hoofddocument. Dat zal het dan ook wel worden. Maar of het echt op één A4-tje past is de vraag. Misschien wel als het in kleine letters wordt geschreven.

Algemeen is de verwachting dat binnen niet al te lange tijd Balkenende als formateur wordt aangewezen door de Koningin. Dan gaat het nog om het nogmaals vastleggen van de overeengekomen punten, de portefeuilleverdeling en de poppetjes die de portefeuilles gaan bezetten. Als alles in het huidige tempo doorgaat is er nog voor het zomerreces ( dat op 5 juli begint, red.) misschien het eerste kabinet Balkenende. Dan heeft de nieuwe politieke orde in ieder geval al haar eerste belofte ingelost: een snelle formatie om daarna krachtig aan de slag te kunnen gaan.

Deel: ' Fors tempo bij formatie '
Lees ook