Gemeente Rotterdam

Nr. 37
4 maart 2003

Forse daling aantal asielzoekers in Rotterdam

Het aantal asielzoekers in Rotterdam daalt de komende jaren van 2855 naar 1900. Na intensief overleg heeft het College hierover raamovereenkomst gesloten met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). In het Asielzoekers Centrum (AZC) aan de Dordtsestraatweg zullen nog maar 250 personen worden gehuisvest in plaats van de huidige 355. De nadruk komt te liggen op het huisvesten van asielzoekers in reguliere woningen, waarbij het Centrum voor Dienstverlening in opdracht van het COA zorgt voor woonbegeleiding.

Het aantal asielzoekers dat zelf voor huisvesting zorgt via kennissen of familie wordt teruggebracht naar 0. De bestuursovereenkomst voor het AZC wordt verlengd tot 2007. De verlaging van het aantal asielzoekers in Rotterdam is fors, zeker gezien de huidige taakstelling van 4000. Volgens het COA blijft het noodzakelijk te zoeken naar opvanglocaties, omdat er sprake is van het aflopen van tijdelijke contracten. Het College wil, gezien de ingezette daling van de instroom van het aantal asielzoekers, elke 2 jaar toetsen of het maximale aantal van 1900 nog spoort met de landelijke ontwikkelingen. Het aantal van 1900 dient op 1 januari 2004 te zijn bereikt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Forse daling aantal asielzoekers in Rotterdam '
Lees ook