ERNST AND YOUNG

ERNST & YOUNG: kwartaalonderzoek naar durfkapitaal

Kwartaalonderzoek van Ernst & Young en VentureOne wijst uit:

Forse daling durfkapitaalinvesteringen
in Nederlandse ondernemingen in 2002

ROTTERDAM, 18 FEBRUARI 2003 - In 2002 werd via 41 transacties 113,4 miljoen Euro durfkapitaal gestoken in Nederlandse ondernemingen, een forse daling vergeleken met de 427,3 miljoen Euro die een jaar eerder via 104 transacties werd geïnvesteerd. Het vierde kwartaal van 2002 spande in Nederland de kroon met slechts zeven transacties en een schamele 3,6 miljoen Euro aan investeringen. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek naar durfkapitaalinvesteringen in Europa door Ernst & Young en VentureOne.

Geert-Jan van Logtestijn van Ernst & Young Corporate Finance ziet de forse daling van durfkapitaalinvesteringen in Nederland met lede ogen aan. 'Deze teruggang heeft een dramatisch effect op jonge, vaak innovatieve bedrijven en dus op de toekomst van Nederland als innovatieve speler.' De voornaamste redenen voor deze ontwikkeling zijn volgens Van Logtestijn dat ondernemingen niet in staat zijn gebleken te voldoen aan de verwachtingen van investeerders en dat er bij geldverstrekkers minder durfkapitaal beschikbaar is.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn voor Nederland:


- Het segment informatiediensten trok het meeste durfkapitaal aan in 2002 en realiseerde zelfs een stijging van 27,3 miljoen Euro in 2001 naar 44,2 miljoen Euro;


- Het segment consumenten / bedrijfsleven dienstverlening haalde 42,2 miljoen en het segment software 20,8 miljoen Euro, respectievelijk 92,7 en 55,4 miljoen Euro minder dan in 2001.

Over heel Europa bezien, is in het vierde kwartaal een einde gekomen aan de forse daling in durfkapitaalinvesteringen die vijf kwartalen geleden begon. In totaal werd in het vierde kwartaal zo'n 878 miljoen Euro geïnvesteerd, slechts één procent minder dan in het derde kwartaal. Het aantal transacties in het vierde kwartaal daalde daarentegen met 13 procent naar 223.

Van Logtestijn: 'de positieve signalen uit het vierde kwartaal zijn een welkome steun in de rug voor Europese ondernemingen die afhankelijk zijn van durfkapitaal. Sinds 2000 zagen zij het totale bedrag aan durfkapitaalinvesteringen in rap tempo afnemen van 20,6 miljard in 2000 naar 10,5 miljard in 2001 en naar 4,4 miljard Euro in 2002.'

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn voor Europa:


- Ondanks de stabilisatie in het vierde kwartaal blijft het aantal durfkapitaalinvesteringen in het softwaresegment flink dalen. In het vierde kwartaal werd 135 miljoen Euro geïnvesteerd via 56 transacties, een teruggang ten opzichte van het derde kwartaal van 2002 met respectievelijk 45 en 27 procent;


- Ondernemingen op het gebied van gezondheid en op het gebied van producten en diensten vulden het gat op. Aangevoerd door het biofarmaceutische segment, stegen investeringen in het gezondheidssegment met 33 procent naar 385 miljoen Euro in het vierde kwartaal. Investeringen in het producten en diensten segment namen toe met 25 procent naar 142 miljoen Euro;


- Het softwaresegment blijft ondanks een flinke daling samen met het biofarmaceutische segment verantwoordelijk voor het overgrote deel van de durfkapitaalinvesteringen in Europa. Samen waren ze goed voor 53 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag in 2002, respectievelijk 1,2 miljard en 1,1 miljard Euro;


- Er is een flinke verschuiving opgetreden in de fase waarin durfkapitaalverstrekkers in ondernemingen stappen. In 2000 was 70 procent van alle investeringen in 'start ups' en eerste ronde financiering. In 2001 was dat percentage gedaald naar 46 procent en in 2002 zelfs naar 35 procent;


- Vanuit een regionaal perspectief blijven in 2002 Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Zweden de belangrijkste landen voor durfkapitaalinvesteringen. Zij nemen ruwweg driekwart van het totaal voor hun rekening;


- Groot-Brittannië blijft met 1,5 miljard Euro aan durfkapitaal koploper in Europa. De nummer twee positie daarentegen is veranderd van Duitsland (575 miljoen Euro) naar Frankrijk (732 miljoen Euro);


- In Europa heeft de scherpe daling van ondernemingen die
-gefinancierd met durfkapitaal- naar de beurs zijn gegaan (IPO's), zich doorgezet. Slechts 12 ondernemingen maakten in 2002 deze stap en haalden daarbij 85 miljoen Euro op. Dit is schrikbarend minder dan de 747 miljoen Euro die in 2001 werd opgehaald bij beursgangen door 26 ondernemingen of de 11.2 miljard Euro door 170 ondernemingen in 2000.

Noot aan de redactie


- Het onderzoek naar durfkapitaal wordt elk kwartaal herhaald. Op verzoek zijn ook de gegevens beschikbaar van de voorgaande kwartalen, de verdeling naar landen en naar sectoren;


- Het kwartaalonderzoek wordt uitgevoerd door Ernst & Young en VentureOne is verkrijgbaar via de woordvoerder.

Deel: ' Forse daling durfkapitaalinvesteringen in Nederlandse ondernemingen '
Lees ook