Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-141
DATUM: 28 oktober 1999

Forse impuls voor visverwerkende industrie in Flevoland

Het college van Gedeputeerde Staten wil een Europese bijdrage van Fl.
3.111.633,- beschikbaar stellen voor tien projecten in de visverwerkende industrie in Flevoland.De laatste tranche visserijprojecten bestaat onder andere uit het project van Neerlandia Urk B.V. Dit project bestaat uit de bouw van een fabriek voor kant-en klaarmaaltijden gebaseerd op vis. Een ander project betreft de marktintroductie door Zeevisgroothandel Baarssen van een nieuw product met een hoge toegevoegde waarde, gemaakt van zalm. De heer Gnodde wil een visinformatiecentrum opzetten,waar dagtoeristen worden geïnformeerd over onderwerpen als aquacultuur,de IJsselmeer- en zeevisserij en de visverwerkende industrie. Dit centrum omvat tevens een minikwekerij en een kleinschalige ambachtelijke palingrokerij. Ook dit project krijgt een bijdrage. De gezamenlijke investeringswaarde van de projecten bedraagt ca.
28 mln. In totaal ontstaan 80 nieuwe arbeidsplaatsen. Bij de beoordeling van de projecten is bijzonder belang gehecht aan projecten die de vernieuwing van de visserijsector bevorderen. Belangrijke aandachtpunten zijn de bevordering van valorisatie (toegevoegde waarde), productvernieuwing en diversificatie (binnen de visserij). Met de ondersteuning van deze tranche projecten wil de provincie de visserijsector helpen zich aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden als gevolg van vangstbeperkingen en hygiëne- en kwaliteitsrichtlijnen. Op die manier blijft de visserijsector ook op lange termijn levensvatbaar. De Europese middelen die voor het huidige programma beschikbaar zijn gesteld voor de visverwerkende industrie en de aquacultuur, de zogenaamde FIOV-middelen ad. Fl. 15 miljoen, zijn met deze projecten volledig tot besteding gebracht. Het voorstel wordt besproken in de vergadering van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op woensdag 10 november a.s.

Zoekwoorden:

Deel: ' Forse impuls voor visverwerkende industrie in Flevoland '
Lees ook