Soesterberg, 27 januari 1999

Forse injectie voor aanpak onveiligheid in het verkeer

Acht regios en parketten krijgen extra mensen en middelen

De bestrijding van de verkeersonveiligheid op de lokale en provinciale wegen krijgt vanaf 1 juli een forse injectie als politie en Openbaar Ministerie (OM) in acht regio's in het land het aantal controles sterk uitbreiden. De betrokken korpsen en parketten krijgen daarvoor extra mensen en middelen.

De regioplannen zijn opgezet door het Bureau Verkeershandhaving van het OM in samenspraak met de regionale korpsen van Drenthe, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht, Rotterdam, Zeeland, Brabant- Zuid-Oost, Twente en Kennemmerland. De extra controles richten zich op de maximum-snelheid, het rijden door rood licht, de verplichte autogordel, de bromfietshelm en het rijden met teveel alcohol. Het kabinet heeft hiervoor de komende jaren telkens een bedrag tussen de 50 en 60 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld.

In de betrokken regio's is bekeken op welke wegen in de afgelopen jaren de meeste verkeersslachtoffers vielen. Voor deze zogeheten blackspots zijn projecten opgezet. Ook is nagegaan welke groepen verkeersdeelnemers daarbij het meest waren betrokken. Ook voor deze doelgroepen, bij voorbeeld (school)jeugd of vrachtwagenchauffeurs, worden speciale activiteiten opgezet. Het verschil met de huidige manier van werken is dat niet op een aantal "losse" wegen wordt gecontroleerd, maar dat een gehele regio structureel en planmatig wordt aangepakt.

Plan voor meest onveilige wegen

Het OM verwacht veel van de regioplannen, aldus procureur-generaal mr. T. van Daalen en mr. J. Spee, hoofd van het Bureau Verkeershandhaving. ,,Het bijzondere aan deze projecten is dat er voor een regio een totaalplan wordt gemaakt en dat alle veel voorkomende vormen van onveiligheid worden aangepakt. Bij de gebiedsprojecten hebben we daarmee in de afgelopen tijd al enige ervaring opgedaan en dat werkt goed. Bovendien richten deze plannen zich voornamelijk op de wegen waar maximaal 50 of 80 kilometer mag worden gereden en uit de ongevalscijfers blijkt dat dit de meest onveilige wegen zijn."

Ook op een andere manier moeten de acht projecten veel opleveren. De acht projecten moeten op jaarbasis ongeveer 1,6 miljoen extra processen-verbaal opleveren. In 1998 werden in totaal 5,2 miljoen "bekeuringen" opgemaakt, zodat dit een stijging betekent van ruim dertig procent.

Deze forse aantallen zijn echter geen uitgangspunt, meent Spee. ,,Het gaat ons om de verkeersveiligheid. Was het om het geld te doen dan zouden we de boetetarieven gewoon fors verhogen. Als je overal een paar tientjes bovenop doet dan haal je met dezelfde inspanning ook veel meer geld binnen. We streven er met z'n allen echter nog steeds naar om in 2010 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met vijftig procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1980. We blijven

achter met de doelstelling en dus verhogen we de inspanningen. Daar kan niemand die het beste voor heeft met de verkeersveiligheid iets tegen hebben."

"Touwtjes aanhalen bij alcohol"

Spee en Van Daalen wijzen erop dat de extra inspanningen op het gebied van alcohol op een goed moment komen. ,,Onderzoeken en controles wijzen uit dat we op dit punt moeten opletten. Op het gebied van alcohol zijn in de afgelopen decennia goede resultaten bereikt, maar nu blijkt dat het nodig is om de touwtjes weer iets aan te halen."

Bij de controles wordt gekozen voor de meest effectieve en efficiënte opsporingstechniek. Dat wil zeggen dat bij het aanpakken van snelheidsovertredingen vooral gebruik zal worden gemaakt van radarwagens en roulerende radarsets op vaste opstelpunten. De overtreder wordt daarbij niet staande gehouden, maar vindt enige tijd later een accept-girokaart op de deurmat. "We hebben ervaren dat het massaal staande houden van snelheidsovertreders beperkt effectief is. De kans dat een bestuurder iets merkt van de controles is klein. Bovendien zijn de controles nogal voorspelbaar. Een belangrijke factor is ook dat met name op de lokale en provinciale wegen levensgevaarlijke situaties ontstaan als mensen staande moeten worden gehouden."

Minder dodelijke slachtoffers

Voor snelheid geldt dat ernaar wordt gestreefd om het aantal overtreders op alle gecontroleerde wegen terug te brengen tot onder de tien procent. Dat dit haalbaar is blijkt uit de resultaten van de gebiedsprojecten. In de zeven gebieden waar dit werden gehouden daalde het aantal overtreders van gemiddeld 31 naar gemiddeld 14 procent. Dit had een duidelijke invloed op het aantal verkeersslachtoffers. Het aantal ongelukken waarbij mensen gewond raakten daalde van 940 naar 870, een daling van zeven procent. Het aantal doden dat in deze gebieden was te betreuren daalde van 32 naar 20.

Bij het dragen van autogordels en helm en het terugdringen van het alcoholgebruik in het verkeer is geen landelijk streefpercentage. Daar wordt vooral gekeken naar de situatie in de betreffende regio.

De acht deelnemende regionale korpsen krijgen een fors bedrag om de extra inspanningen te bekostigen. Daarvoor kunnen onder meer 27 extra mensen per regio worden aangesteld. Ook de betrokken arrondissementsparketten, de kantongerechten, de rechtbanken en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) mogen extra mensen aanstellen.

De politiekorpsen krijgen bovendien geld om bij voorbeeld radarauto's te leasen, radar- en foto-apparatuur aan te schaffen om alcoholtesters te kopen.

Deel: ' Forse injectie voor aanpak onveiligheid in het verkeer '
Lees ook