Gemeente Den Haag

2003-03-25: Forse investering Den Haag in fietsprojecten
---

Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met het fietsbeleid tot en met 2006. Dit zoals vastgelegd is in het meerjarenprogramma Fiets 2003-2006. Doel van het programma is een toename van het fietsgebruik van 10% in 2007 ten opzichte van 2003. Daartoe wordt er circa 20 miljoen geïnvesteerd in fietsprojecten. Dit bedrag is exclusief de aanleg van fietsvoorzieningen binnen reguliere verkeersprojecten.

Met het nieuwe meerjarenprogramma Fiets wordt de lijn die in 1997 is ingezet met het plan Fiets Voorop! voortgezet. De uitvoering van dit plan is bijna afgerond en heeft geresulteerd in een groei van het fietsgebruik van ruim 10% over de afgelopen acht jaar. Ondanks dit goede resultaat is het fietsgebruik in Den Haag relatief laag ten opzichte van andere grote steden in Nederland. In Den Haag wordt 30% van het aantal verplaatsingen tot 7,5 kilometer met de fiets afgelegd, tegen gemiddeld 35 en 40% in de andere grote steden. "Het fietsgebruik zit in de lift, maar dat neemt niet weg dat ik het aantal afgelegde fietskilometers in onze stad graag nog verder zie stijgen. Den Haag heeft het in zich om dat te realiseren. Zo zijn we met 21 bewaakte fietsenstallingen met in totaal 3.300 plaatsen al koploper in Nederland", aldus wethouder Bruno Bruins (Verkeer).

Meer fietspaden op hoofdroutes
Speerpunt van het fietsbeleid is de aanleg van fietspaden en -stroken op de hoofdroutes voor de fiets, met name richting Leidschenveen en Ypenburg. Daarnaast zijn belangrijke maatregelen de aanleg van fietspaden op onder meer de Javastraat, Volendamlaan, Harstenhoekweg en de Leyweg. Uitgangspunt daarbij is dat alle nieuw aan te leggen fietspaden in asfalt worden uitgevoerd.
Andere speerpunten zijn het realiseren van stallingen bij OV-haltes, verbeterde afstemming van verkeerslichten ten behoeve van fietsers (kortere wachttijden) en het verbeteren van de bewaakte stallingen in de binnenstad. Bij dit laatste speerpunt is vernieuwing en uitbreiding van de stalling Buitenhof en de Grote Markt voorzien. Ook zal de stalling op de Voldersgracht op termijn worden vervangen door een grotere stalling in het Spuimarktgebied.
Om verder beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het fietsgebruik in Den Haag wordt er elk jaar op tien vaste punten geteld en jaarlijks gerapporteerd.

last update: 27-3-2003 11:19:03 ;pag.: 19289; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Forse investering Den Haag in fietsprojecten '
Lees ook