Gemeente Zoetermeer

Forse investeringen woningbouwverenigingen

Komende tien jaar uitbreiding seniorenwoningen

Het aanbod van woningen in woon-zorgcomplexen wordt de komende 10 jaar fors uitgebreid. Gemeente, ouderenbonden, woningbouwverenigingen en zorginstellingen zijn het erover eens dat er de komende jaren minimaal
800 woningen bij moeten komen; 500 daarvan zullen in bestaand Zoetermeer worden gerealiseerd. Bij dit laatste wordt gedacht aan de locaties centrumgebied Meerzicht, Van Leeuwenhoeklaan en centrumgebied Rokkeveen. De overige 300 woningen moeten in het centrumgebied van Oosterheem komen.

Niet alleen worden er nieuwe woon-zorgcomplexen gebouwd, ook bestaande complexen zullen geleidelijk aan worden vernieuwd. Zo worden, waar mogelijk, 2-kamereenheden vervangen door 3-kamereenheden. Genoemde partijen vinden verder dat er in de nieuwe wijk Oosterheem meer laagbouwwoningen moeten komen met een extra kamer op de begane grond en de optie om een badkamer op de begane grond te realiseren. Minimaal
10% van de laagbouw dient aan die eisen te voldoen. Partijen zijn het er ook over eens de kwaliteit van het wonen in het verpleeghuis en de verzorgingshuizen te verbeteren.

Conferentie
Al deze resultaten werden bereikt tijdens de in juni in het Bridgehome gehouden conferentie 'Zoetermeer nu en in de toekomst aantrekkelijk voor senioren'. Deze conferentie was georganiseerd om met alle belanghebbenden overeenstemming te bereiken over het in de komende jaren te voeren beleid op het gebied van wonen en zorg.

Miljoenen
De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij. Het is tijd dat er echt iets gaat gebeuren. Dit bleek wel uit de cheque die de gezamenlijke woningbouwverenigingen aanboden aan de wethouders Smid en Fijen. Hiermee verklaarden de woningbouwverenigingen zich bereid vele miljoenen te investeren in projecten voor senioren. Het tijdens de conferentie bereikte resultaat zal worden neergelegd in een prestatieovereenkomst, die nog dit jaar met de woningbouwverenigingen zal worden gesloten.

Gemeente Zoetermeer © juli 1999

Deel: ' Forse investeringen woningbouwverenigingen Zoetermeer '
Lees ook