ABVAKABO FNV

Forse loonsverhoging bij universiteiten (27 mei)

ABVAKABO FNV en de andere bonden hebben vanavond met de VSNU een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Nederlandse Universiteiten. De lonen van de ongeveer 50.000 medewerkers stijgen in de komende vijftien maanden met in totaal 5,85%. Een goede salarisontwikkeling en meer keuze mogelijkheden, dat is belangrijk voor deze sector, aldus Arno Lammeretz, onderhandelaar voor ABVAKABO FNV.

De CAO loopt van 1 juni 2002 tot 1 september 2003. De medewerkers krijgen er per 1 juni 2002 2,25% salaris bij, en per 1 april 2003 nog eens 1,6%. Bovendien hebben partijen een structurele eindejaarsuitkering van 2% afgesproken. Daarmee is een goed begin gemaakt met opbouw van een dertiende maand. Zo wordt het werken bij de universiteiten aantrekkelijker gemaakt.

Partijen zijn een seniorenbeleid overeengekomen dat mensen in staat stelt langer door te werken. Ook zullen er meer mogelijkheden komen voor maatwerk. De verplichting om vervroegd met pensioen te gaan (FPU) wanneer van de seniorenregeling gebruik wordt gemaakt, vervalt. Tijdens de looptijd van deze CAO zullen partijen met elkaar spreken over een geheel nieuw seniorenbeleid. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht.

Op decentraal niveau, per universiteit, komt meer ruimte om afspraken te maken die ingaan op relevante lokale omstandigheden. Het budget voor lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg wordt daartoe met 0,1% verhoogd. Universiteiten dienen in de besteding van deze gelden rekening te houden met doelgroepenbeleid. De salarissen van mensen met een ID-baan worden aanzienlijk verhoogd, en bekeken wordt in hoeverre zij kunnen doorstromen naar regulier werk.

Werknemers moeten werk en privé zo goed mogelijk kunnen combineren. Daarom zijn afspraken gemaakt over het tijdelijk langer of korter werken, de zogenaamde ademende werktijd. Verder zijn afspraken gemaakt over het beheersen van de werkdruk, door herbezetting van langdurig zieken en mensen die zorgverlof genieten.

Bij de universiteiten werken ongeveer 50.000 werknemers, waarvan ABVAKABO er bijna 7.500 vertegenwoordigt. ABVAKABO FNV legt het akkoord binnenkort voor aan de achterban.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Forse loonsverhoging bij universiteiten '
Lees ook