HBO-Raad


26-01-1999
Forse stijging aantal studenten hbo

De HBO-raad heeft kennis genomen van het persbericht waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vandaag het aantal eerstejaarsstudenten bekend maakt. In het hbo is het aantal eerstejaars met 7% gestegen. Het Ministerie geeft in het persbericht aan dat de stijging uitgaat boven de officiële prognoses.

Op veel gebieden laat de arbeidsmarkt een tekort aan hbo´ers zien. In dit licht juicht de HBO-raad de gesignaleerde stijging toe. Het hbo weet zijn positie als ‘hofleverancier’ van de arbeidsmarkt uit te bouwen en levert daarmee een steeds belangrijkere bijdrage aan de Nederlandse economie.

Het Ministerie verwachtte in september 1998 dat aan het einde van deze kabinetsperiode het aantal studenten in het hbo met 18.000 zou zijn toegenomen. De hogescholen verwachtten zelf een grotere stijging. Hierbij baseerden zij zich op het Sociaal Cultureel Planbureau. De hogescholen gaven hierbij aan dat zij de stijgende studentenaantallen niet kunnen blijven opvangen met een budget dat al sinds 1991 niet meer is meegegroeid. Nu blijkt dat er in het nieuwe studiejaar al 5.000 eerstejaars extra bijgekomen zijn, is duidelijk dat de groei van het totale studentenaantal na deze kabinetsperiode aanzienlijk meer zal zijn dan verwacht. De HBO-raad rekent erop dat na de toezeggingen van minister Hermans in de Kamer de nieuwe cijfers mee zullen wegen bij het toewijzen van extra middelen aan het hbo.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Forse stijging aantal studenten hbo '
Lees ook