Provincie Groningen


Groningen, 23 februari 1999 Persbericht nr. 46

Forse stijging inwonertal provincie Groningen

De nieuwe bevolkingscijfers van de Provincie Groningen tonen een forse stijging van het inwonertal. Op 31 december 1998 telde de provincie Groningen 559.811 inwoners. Dat zijn er bijna 1800 meer dan het jaar ervoor. Deze stijging van het inwonertal blijkt uit voorlopige cijfers van de provincie Groningen.

Uit de nu gepresenteerde cijfers blijkt een geboorteoverschot (het aantal geboorten min het aantal sterfgevallen) van 860 personen. Deze natuurlijke groei van de bevolking in de provincie Groningen is in 1998 hoger dan het jaar ervoor omdat er meer kinderen werden geboren. Daarnaast wordt de bevolkingstoename ook veroorzaakt door gunstige migratiecijfers. Het verschil tussen het aantal mensen dat in onze provincie kwam wonen en degenen die vertrokken, bedroeg ruim 900 personen.

De bevolkingstoename is echter allesbehalve evenwichtig over de provincie verdeeld. Het is met name de stad Groningen die een flinke groei kende (+2253). Hierdoor steeg het inwonertal van de stad tot boven de 171.000 personen. Ook de regio's Oost-Groningen (+193) en het Westerkwartier (+168) hebben meer inwoners dan een jaar eerder. Dalende inwonertallen deden zich voor in Noord-Groningen (-630) en in de regio Gorecht (-190).Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Forse stijging inwonertal provincie Groningen '
Lees ook