AOT

PERSBERICHT

Forse stijging resultaat Effectenbank Binck

Effectenbank Binck heeft in het afgelopen jaar een forse stijging van de winst laten zien. Voor 2002 kwam het nettoresultaat uit op EUR 905.678 (2001: EUR 265.033).

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het bijgaande persbericht van Effectenbank Binck.

Over AOT N.V.

AOT is een van Europa's grootste onafhankelijke handelsbedrijven in effecten en derivaten. Naast Amsterdam heeft AOT ook kantoren in Antwerpen, Londen, Parijs en Sydney. AOT is lid van 9 effectenbeurzen en 10 derivatenbeurzen.

Voor verdere informatie:

Effectenbank Binck N.V., Anja Smid, hoofd afdeling communicatie, telefoon +31 (0)20 6062638

Vijzelstraat 20

Postbus 15536

1001 NA Amsterdam

T (020) 606 26 38

F (020) 320 41 76

E info@binck.nl

I www.binck.nl

14 maart 2003

PERSBERICHT: FORSE STIJGING RESULTAAT EFFECTENBANK BINCK

Effectenbank Binck heeft in het afgelopen jaar een forse stijging van de winst laten zien. Voor 2002 kwam het nettoresultaat uit op EUR 905.678 (2001: EUR 265.033)

De omzet steeg grotendeels door een sterke aanwas van klanten binnen de klantgroep particuliere beleggers (beleggers die zelfstandig, zonder advies via internet of telefonisch effectentransacties verrichten). Omdat een aanzienlijk deel van de particuliere klanten van Binck actief belegt, bleef ook de omzet van bestaande klanten op peil.

De klantgroep professionele beleggers (zelfstandig vermogensbeheerders, orderremisiers en commissionairs) liet tevens een omzetstijging zien. Binck biedt deze groep een `totaaloplossing' waar veel vraag naar is: de vermogensbeheerder draagt zorg voor het beleggingsbeleid van zijn klanten. Alle overige `bagage' zoals de effectenadministratie, automatisering en rapportage wordt door Binck verzorgd.

Door de verhoogde volatiliteit en groei van het marktaandeel steeg tenslotte ook de omzet van de klantgroep institutionele beleggers. Binck vergrootte haar marktaandeel op de Amsterdamse Derivatenbeurs naar 25% en verstevigde hiermee haar positie als marktleider.

Kalo Bagijn (commercieel directeur) over de resultaten van 2002:

"Door ook in 2002 te blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening hebben wij onze positie als beste en goedkoopste online broker van Nederland t.o.v. de grootbanken verder kunnen uitbouwen. Ondanks marktomstandigheden die alles behalve positief waren, zijn wij er wederom in geslaagd een significante winstgroei te laten zien. De overname van Alex door Rabobank heeft er daarnaast toe geleid dat Binck de enige onafhankelijk specialist is op het gebied van online beleggen. Deze propositie is voor veel actieve beleggers een reden om hun transacties uit te laten voeren door Binck.

Vanzelfsprekend zijn wij zeer verheugd met deze cijfers. Mits de financiële markten geen verdere verslechtering laten zien, verwachten wij voor 2003 een verdere groei van de omzet."

Effectenbank Binck NV

Effectenbank Binck is een gespecialiseerde, onafhankelijke effectenbemiddelaar voor institutionele, professionele en particuliere beleggers met een duidelijke focus op internet en automatisering. Bij Binck werken 75 medewerkers.

Bij Binck kunnen particuliere beleggers 24 uur per dag, 7 dagen per week, zonder wachttijden orders doorgeven. Online via internet, of telefonisch via een medewerker. Beleggen bij Binck betekent uitvoering en terugmelding van effectenorders binnen enkele seconden. Altijd inzicht in de actuele waarde van de effectenportefeuille. Binck biedt onder meer real time koersen, achtergrondinformatie, analyses en concrete adviezen over alle aandelen en beleggingsfondsen. Dankzij de laagste tarieven van Nederland besparen beleggers meer dan 60% op hun transactiekosten.

Daarnaast bemiddelt en voert Binck effectentransacties uit voor nagenoeg alle grote (inter)nationale financiële instellingen. Met haar marktaandeel van 25% op de Optiebeurs van Euronext Amsterdam is Binck de grootste marktpartij. Verder maken orderremisiers, commissionairs en zelfstandige vermogensbeheerders gebruik van de effectendienstverlening van Binck.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Smid, hoofd afdeling communicatie, bereikbaar via telefoonnummer 020-606 26 38.


---

Binck eindigde in het onderzoek van Business News Radio en Ondernemersblad Bizz op de eerste plaats. In het onderzoek van Belegger.nl eindigde Binck op de tweede plaats.

Deel: ' Forse stijging resultaat Effectenbank Binck '
Lees ook