Katholieke Universiteit Brabant

Forse verhoging eerstejaarsstudenten op KUB

De Katholieke Universiteit Brabant verwacht in het nieuwe academisch jaar (aanvang 6 september 1999) een flinke toename aan eerstejaars-studenten. De verwachting is circa 9 procent. De opleiding economie wint (nog steeds) aan populartiteit (5 procent stijging); ook de studie Taal, informatie en communicatie van de Letterenfaculteit is duidelijk in trek. De zogeheten 'verkorte opleidingen' - doorgaans afgestudeerden van het HBO die een vervolgopleiding kiezen aan de KUB - leveren dit jaar ongeveer 275 nieuwe studenten op. Zij kiezen in meerderheid voor bedrijfseconomie, personeelwetenschappen, beleid- en organisatiewetenschappen en vrijetijdwetenschappen. De opleiding International Business is eveneens behoorlijk in trek. Deze nieuwe, internationale opleiding aan de economische faculteit is vooral populair bij buitenlandse studenten. Alles bij elkaar verwacht de KUB in het nieuwe studiejaar 1875 studenten in te schrijven, hetgeen neerkomt op een stijging van ca. 9 procent. Vorig jaar startten 1750 studenten een studie aan de Tilburgse universiteit.

Deel: ' Forse verhoging eerstejaarsstudenten op KUB '
Lees ook