TuinbouwNet


Forse verlaging PT-heffing boomkwekerij

De vakheffing voor de boomkwekerijsector van het Productschap Tuinbouw wordt flink verlaagd. Deze vermindering komt neer op gemiddeld 27 procent. Daarnaast wordt de berekeningsmethode eenvoudiger. De nieuwe heffing gaat volgend jaar in.

De vakheffing wordt als volgt berekend. Eerst wordt de heffingsgrondslag bepaald. Dit is de totale verkoop van een bedrijf min de inkoop. Met ingang van volgend jaar wordt de basisheffing verlaagd van 1,1 naar 0,8 procent. Dit percentage geldt voor een heffingsgrondslag tot en met 2 miljoen gulden. Daarboven gelden lagere tarieven van respectievelijk 0,5 procent (2 tot 4 miljoen gulden) en 0,3 procent (4 tot 6 miljoen gulden). Het maximaal te betalen heffingsbedrag is vastgesteld op 32.200 gulden. Dit bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie.

Het heffingsysteem wordt vereenvoudigd door het aantal tariefschijven terug te brengen van vijf naar drie. Daarnaast worden de aftrekposten geschrapt, met uitzondering van vrachtkosten. Binnen- en buitenlandse vrachtkosten, voor zover aantoonbaar uit de administratie, worden voor iedereen aftrekbaar.

Ook komt er een einde aan de uitzonderingspositie van de verkoop aan particulieren. Deze aftrekpost wordt in fasen geschrapt.

Het PT int deze heffingen bij alle teelt- en handelsbedrijven ter financiering van ondermeer onderzoek, promotie en marketing en kwaliteitsondersteuning.

Deel: ' Forse verlaging PT-heffing boomkwekerij '
Lees ook