Cebeco Nederland


5 januari

FORSE VOORZIENINGEN DRUKKEN RESULTAAT CEBECO GROEP

Het te verwachten resultaat over 1998 van Cebeco Groep valt aanzienlijk lager uit dan enkele maanden geleden nog werd verwacht. De overvloedige regenval in september en oktober, gevolgd door een vorstperiode en opnieuw regen, blijkt ingrijpende gevolgen te hebben voor de toeleverende, collecterende en verwerkende activiteiten van dit agri-foodconcern. Hierdoor ziet Cebeco Groep zich genoodzaakt aanzienlijke voorzieningen te treffen die het resultaat over 1998 sterk negatief beïnvloeden. Voor 1999 wordt een herstel van de winstgroei van de laatste jaren verwacht met een resultaat boven dat van 1997 (32,5 miljoen gulden).
In zijn nieuwjaarsspeech op 4 januari voor de medewerkers van de dit jaar honderdjarige Cebeco Groep zei de voorzitter van de hoofddirectie, ir. Herman de Boon, dat in navolging van de boeren en tuinders, ook Cebeco Groep fors wordt getroffen door de uitzonderlijke weersomstandigheden.
In 1999 wil het jubilerende bedrijf, dat de naam Cebeco-Handelsraad veranderde in Cebeco Groep, de opgaande lijn van de laatste jaren voortzetten met een resultaat boven de ruim 32 miljoen van 1997.

Zware klappen bij aardappelen
De toeleverende industrie werd in het laatste kwartaal van 1998 geconfronteerd met een sterk tegenvallende vraag (o.a. wintergranen, graszaden). De zwaarste klappen vielen in de collecterende industrie. De misoogst van aardappelen leidde voor Aviko tot de noodzaak tegen fors hogere prijzen aardappelen bij te kopen om afgesproken contracten te kunnen nakomen. Ook in 1999 is er vervolgschade door onderbezettingscapaciteit. Ook de bollensector kreeg een tik mee (lagere oogst, onzekerheid over de kwaliteit). Juist in deze sectoren van de agribusiness heeft Cebeco Groep grote belangen. Ook de gevolgen van de crisis in Azië en Rusland en de malaise in de varkenssector hadden, een overigens beperkte, invloed op het voorlopige resultaat.

In september 1998 nog, aldus De Boon, werd uitgegaan van een resultaat van boven het niveau van 1997 (32,7 miljoen gulden). Vooral de misoogst bij aardappelen en de gevolgen daarvan voor de collecterende en verwerkende industrie deed hem nu de verwachting uitspreken van ‘een nog wel positief resultaat over 1998’. De complete tekst van de Nieuwjaarstoespraak is te vinden in Cebecoskoop.

Deel: ' Forse voorzieningen drukken resultaat Cebeco Groep '
Lees ook