Stork Group

Naarden, 7 juli 1999

Partnership en visie in integraal technisch beheer:

Fortis en Stork beklinken contract vol met innovaties

Fortis en Stork Technisch Beheer hebben een contract gesloten dat voorziet in volledig en integraal technisch beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties.

De overeenkomst heeft vooralsnog betrekking op een achttal strategische Fortis-locaties, die deels in beheer zijn van het Facilitair Bedrijf van Fortis en deels worden geëxploiteerd door Fortis Vastgoed. Het contract is echter ontwikkeld voor een aanzienlijk substantiëler deel van de omvangrijke Fortis-vastgoedportefeuille. Innovaties op het gebied van monitoring, coördinatie, communicatie en de beheersing van kosten en kwaliteit geven concrete invulling aan het overeengekomen langdurige partnership tussen Fortis en Stork.

Fortis: expansie en ambitie

Voor bank- en verzekeringsconcern Fortis, dat zijn groei op tal van fronten uitdrukt in dubbele cijfers, is het aspect van de beheersbaarheid van middelen en kosten van buitengewoon belang. De 'span of control' van het facility management moet idealiter op natuurlijke wijze meegroeien met het concern. Fortis is in de Benelux één van de grootste financiële dienstverleners en behoort in Europa tot de top 15 op dit terrein. Deze positie stelt dan ook hoge eisen aan het facility management en de inkoopfunctie bij Fortis. Het Facilitair Bedrijf van Fortis is een zelfstandig bedrijf, met als missie om Fortis efficiënt en kosteneffectief te voorzien van de benodigde faciliteiten.

Fortis Vastgoed is op het terrein van vastgoedvermogensbeheer een sterk groeiende speler op de vastgoedmarkt, die momenteel een onroerend goedbeleggingsportefeuille exploiteert ter waarde van zo'n NLG 4 miljard.

Stork: onderhoudsstrategie voor de toekomst

Stork Technisch Beheer legt zich toe op het integraal beheer van technische gebouwgebonden installaties in utiliteit en industrie. Dat betekent dat het bedrijf bij voorkeur de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor zowel het onderhoud als voor de gewenste prestaties en bedrijfszekerheid, gedurende de gehele levenscyclus van technische installaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Storings-, Toestands- en Gebruiksafhankelijke (STG) onderhoudsstrategie.

Deze onderhoudsstrategie bepaalt dat onderhoud nauwgezet wordt afgestemd op de eisen van de klant op het gebied van output en uptime. Op termijn leidt de Storings-, Toestands- en Gebruiksafhankelijke onderhoudsstrategie tot aanzienlijk lagere faalkosten en vaste onderhoudskosten én een bedrijfszekerheid van technische installaties die zich exact op het afgesproken niveau bevindt.

Eén en ander is volledig aanstuurbaar en controleerbaar gemaakt met Stork Automated Maintenance® (SAM®). SAM® is een kennissysteem, gebaseerd op SAP/R3, dat werkstromen aanstuurt en alle mogelijke data over installaties en onderhoudsgegevens genereert. Die data worden op elke gewenste wijze ter beschikking gesteld.

Stork Technisch Beheer is een onderdeel van de Stork Technical Services Group.

Met deze groep werd in 1998 met 10.000 medewerkers NLG 2 miljard omzet van de totale concernomzet van NLG 5 miljard gerealiseerd.

Fortis en Stork: partners in gebouwbeheer

De wens van het Facilitair Bedrijf van Fortis en van Fortis Vastgoed om zich te verzekeren van de juiste 'span of control' op het gebied van gebouwbeheer in dynamische omstandigheden, bleek bij nadere kennismaking nauw aan te sluiten bij de visie van Stork Technisch Beheer. Beide partijen waren het er snel over eens dat voor het overdragen van de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van technische installaties méér nodig is dan een standaard-contract. Daarom zijn afspraken gemaakt en instrumenten ontwikkeld voor het opstellen van prestatie-indicatoren, monitoring, coördinatie, communicatie en de beheersing van kosten en kwaliteit. Die hebben in het contract een prominente plaats gekregen.


* De te leveren prestaties zoals die in het contract zijn neergelegd, zullen continu gevolgd worden door een forum, bestaande uit deskundigen van Fortis en van Stork Technisch Beheer.

* Dit forum stelt, gebaseerd op het 'balanced scorecard'-model, prestatie-indicatoren op en volgt het verloop daarvan. Er worden prestatie-indicatoren ontwikkeld voor financiën, klanttevredenheid, interne organisatie en innovatief vermogen.
* het forum in staat te stellen afgewogen te oordelen, is een structuur opgezet die de communicatie formaliseert, het zogeheten rapportagehuis.

* De benodigde concrete data over contractueel vastgelegde prestaties en eventuele afwijkingen daarin worden zichtbaar gemaakt in een 'cockpit'. Die wordt gevoed met gegevens die het kennissysteem Stork Automated Maintenance® genereert.

Voor de contractpartijen (het Facilitair Bedrijf van Fortis, Fortis Vastgoed en
Stork Technisch Beheer) geldt dat met de ondertekening van het contract een
structuur is gevormd die ruimte laat voor de snel veranderende realiteit in economie
en maatschappij.

Informatie voor de pers:

J.A. Huurdeman
Tel.: 035 - 695 75 55
06 - 53 82 31 46

Deel: ' Fortis en Stork beklinken contract vol met innovaties '
Lees ook