Ingezonden persbericht


Brussel / Utrecht, 23 juli 2002

Mededeling aan de aandeelhouders

Gezien de aanhoudend verslechterende omstandigheden op de financiële markten, acht Fortis het gewenst duidelijkheid te verschaffen over haar huidige solvabiliteitspositie, alsmede over de winstverwachting voor 2002. Anton van Rossum: "Het goede nieuws is dat de operationele ontwikkelingen van Fortis over de eerste zes maanden van dit jaar zowel qua opbrengsten als kosten in lijn liggen met onze verwachtingen. Wat wij voornemens waren te doen en waar wij rechtstreeks invloed op hebben, zoals het realiseren van de belangrijke kostensynergieën in onze bank- en verzekeringsactiviteiten en het verbeteren van de marges in belangrijke onderdelen van onze onderneming, wordt volgens plan gerealiseerd". Maar de onvoorziene en exceptionele ontwikkelingen op de aandelenmarkten kunnen bij met name de verzekeringsactiviteiten van grote invloed zijn op het resultaat. Voor het eerst in de geschiedenis van Fortis is de waarde van de aandelenportefeuille gedaald tot onder het niveau van de aanschafwaarde. Deze ongerealiseerde minwaarden dienen ten laste te worden gebracht van het netto operationeel resultaat. Ter informatie per 19 juli, één van de slechtste dagen, bedroeg het negatieve verschil, dat als gevolg van marktbewegingen sterk kan fluctueren, circa EUR 0,9 miljard (na belastingen). Daarnaast kunnen de ontwikkelingen van de financiële markten gevolgen hebben voor de aan de effectenbeurzen gerelateerde inkomsten van zowel het bank- als het verzekeringsbedrijf.
De solvabiliteitspositie van Fortis blijft ook onder de verslechterde omstandigheden van de financiële markten goed. Fortis hanteert voor haar solvabiliteit veilige normen met een gewenst minimum dat ruim boven het wettelijk vereiste minimum niveau ligt. Ter informatie per 19 juli bedroeg, na de recente "FRESH" capital issue van EUR 1,25 miljard, het kernkapitaal van Fortis ongeveer EUR 18 miljard, of 5% boven het gewenste minimum van Fortis.
Ondanks dat de operationele ontwikkelingen in lijn met de verwachtingen liggen en ondanks een blijvend sterke solvabiliteit zal, bij voortduring van de huidige ontwikkelingen van de financiële markten, de bij het eerste kwartaal uitgesproken winstverwachting voor het volledige jaar niet worden gehaald. Fortis beraadt zich over welke positieve maatregelen, in lijn met haar strategie, genomen kunnen worden.

Op 28 augustus publiceert Fortis haar resultaten over het eerste halfjaar. Perscontacten:
Brussel: 32 (0) 2 565 35 84 Utrecht: 31 (0) 30 257 65 49 Investor Relations:
Brussel: 32 (0) 2 510 53 37 Utrecht: 31 (0) 30 257 65 46

Fortis
Koningsstraat 20
1000 Brussel
België
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Nederland
www.fortis.com

Deel: ' Fortis solvabiliteit en winstverwachting voor 2002 '
Lees ook