Microsoft

Microsoft en belangrijke voorstanders van 'plug and play' richten forum op om standaards voor Universal Plug and Play te verbeteren

Voorlopige specificaties en broncode zijn beschikbaar op website van nieuw UPnP Forum

Schiphol-Rijk/Brussel, 9 april 1999 - Microsoft en zes andere organisaties hebben op de Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) 99 de oprichting van het Universal Plug and Play (UPnP) Forum aangekondigd. Dit forum bestaat uit organisaties die UPnP-netwerkprotocollen promoten en het gebruik van compatibele apparaatstandaards, gebaseerd op open webprotocollen, willen stimuleren. Om te beginnen zullen UPnP-leden samenwerken met Microsoft om de onderlinge samenwerking van UPnP-apparatuur mogelijk te maken.

Tevens zullen de leden een gezamenlijk Extensible Markup Language (XML)-schema ontwikkelen voor de omschrijving en benoeming van apparaten en een op webstandaards (HTML) gebaseerde bediening. De UPnP-specificaties en de voorlopige broncode voor de evaluatie van deze technologie zijn te vinden op de website van het Forum (https://www.upnp.org/).

Volgens dr. Kevin Kahn, Director of Communications Architecture van de Intel Architecture Labs gelooft Intel, dat de mogelijkheden voor het gebruikersvriendelijk aanleggen van een netwerk in huis steeds belangrijker worden, omdat het aantal huishoudens met meer dan een PC snel toeneemt. "We zijn daarom een van de eerste ondernemingen die zich aan het UPnP Forum verbindt, omdat we geloven dat standaards de snelste manier zijn om onze visie op apparaten die met elkaar samenwerken in praktijk te brengen."

Om het UPnP Forum te ondersteunen, bouwt en onderhoudt Microsoft een website (https://www.upnp.org), die achtergrondinformatie bevat over UPnP, het UPnP Forum en zijn activiteiten, UPnP broncode, white papers, XML-dialect, ontwikkelingskits en informatie over het lidmaatschap. Upnp.org zal tevens de regels voor de benaming van apparaten bevatten en een centrale database voor de beschrijving van apparaten en diensten die het resultaat zijn van het forumproces en de forumafspraken. Microsoft zal de afspraken voor de centrale database publiceren op de eerste UPnP Forum Meeting in Redmond in juni.

Het UPnP Forum staat open voor iedere organisatie die het gebruik van Universal Plug and Play wil stimuleren en is aantrekkelijk voor bedrijven die belang hebben bij specifieke apparatuur, omdat zij invloed kunnen uitoefenen op de standaardisering voor de categorieën waarin hun apparatuur valt.

"De oprichting van het UPnP is de volgende stap in de visie van Microsoft om een computer op ieder bureau en in ieder huis mogelijk te maken," zegt Robert Fransen, Product Manager Benelux van de Windows 98 en Windows 2000 desktop besturingssystemen van Microsoft. "Het UPnP Forum brengt expertise samen uit diverse branches en organisaties. Dit leidt tot een proces waaruit betere producten en flexibeler standaards voortkomen. Dit zal de consument uiteindelijk betere apparatuur opleveren."

De volgende bedrijven hebben al toegezegd dat ze zullen deelnemen aan de eerste ontmoeting van het UPnP Forum: Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Dell, Gateway 2000 en Axis Communications.

Over UPnP

Universal Plug and Play is een vervolg op het Plug and Play-initiatief dat Compaq, Intel en Microsoft in 1992 geïntroduceerd hebben. Het is een brancheoverstijgend initiatief om een reeks algemene interfaces vast te leggen die apparaten en diensten beschrijven, automatische detectie toestaan van apparaten die worden aangesloten op een netwerk en andere apparaten en mensen in staat stellen om nieuw aangesloten apparaten te gebruiken zonder eerst een ingewikkelde installatie of configuratie te hoeven uitvoeren. Universal Plug and Play is een belangrijk element in de visie van Microsoft om eenvoudige, op standaards gebaseerde, toegang tot netwerken te bewerkstelligen. Hierdoor is het mogelijk om intelligente toepassingen, op een netwerk aangesloten randapparaten, PC's en de diensten die zij leveren beter met elkaar te laten samenwerken, thuis of in een bedrijf. Voor UPnP is een Windows-besturingssysteem niet noodzakelijk.


Microsoft (op NASDAQ genoteerd als MSFT) is wereldwijd marktleider in software voor personal computers. Het bedrijf biedt een breed scala van producten en diensten voor zakelijk en persoonlijk gebruik, elk ontworpen met de bedoeling het voor mensen eenvoudiger en aangenamer te maken elke dag optimaal te profiteren van de kracht van personal computing.

Voor informatie (eindgebruikers)

Microsoft Information Center (Nederland), telefoon +31 20 500 1005 Microsoft Information Center (België), telefoon +32 2 481 52 52

Voor informatie (redacties)

Microsoft B.V. (Nederland) Aurelia C. van den Berg, Press & Public Relations Manager, telefoon: +31 20 500 1232

Microsoft N.V. (België) Els Stevens, Press Relations, telefoon: +32 2 730 39 14

© 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Deel: ' Forum ter verbetering standaards Universal Plug and Play '
Lees ook