Ingezonden persbericht

Onderstaand persbericht is ingetrokken. De forummiddag gaat wel door, er zijn echter wijzigingen in de inhoud ervan. Later volgt een nieuw persbericht.

Forumdiscussie 'Knelpunten in het onderwijs' in Drachten

Het noordelijk Bovenschools Platform organiseert op maandag 3 september de forumdiscussie 'Knelpunten in het onderwijs' in 'De Arke' in Drachten. Kamerleden, deskundigen en onderwijsgevenden praten met elkaar over de nijpende tekorten in de bekostiging van het basisonderwijs. Voor het eerst zullen concrete knelpunten aan de orde komen, waaronder de premiedifferentiatie (het oude 'bonusmalus' systeem).
Al jaren klagen scholen en besturen over een tekort aan middelen in het onderwijs. Tot voor kort was echter onduidelijk op welke onderdelen scholen werkelijk te weinig geld ontvangen en om wat voor bedragen het ging. Een onderzoek van enkele bovenschoolse directeuren en het nieuwe onderwijsbureau in Noord- en Oost-
Nederland bracht onlangs meer duidelijkheid. Zo
blijken veel scholen bijvoorbeeld de dupe te zijn van de premiedifferentiatie.

De definitieve resultaten van het onderzoek worden tijdens de forummiddag gepresenteerd. Aansluitend is er en forumdiscussie met medewerking van de kamerleden: drs. M.A.M. Barth (PvdA),

drs. E.D.C.M. Lambrechts (D'66), mevr. M.J.A. van der Hoeven (CDA) en dhr. J. Rijpstra (VVD). Zij zullen reageren op de onderzoeksresultaten en op enkele
stellingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport.

Voor deze discussiemiddag zijn 450 besturen en scholen uitgenodigd. Ook het Vervangingsfonds, de
ARBO-dienst, en de Besturenraad zullen
vertegenwoordigd zijn.

Datum: 3 september 2001

Plaats: 'De Arke'

Flevo 16

9204 JV in Drachten

Tijd: 12:45 uur tot 16:30 uur

Deel: ' Forumdiscussie over onderwijs in Drachten '
Lees ook