Foster Parents Nederland

Foster Parents Plan blij met status Medefinancieringsorganisatie (MFO)

Amsterdam, 3 januari 2000 Foster Parents Plan Nederland is blij met de status van Medefinancieringsorganisatie die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking vandaag aan de organisatie heeft toegekend.

Foster Parents Plan Nederland heeft de status van Medefinancieringsorganisatie aangevraagd om haar bijdrage aan het structureel verbeteren van de positie van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden te vergroten.

De besteding van de subsidiegelden voor projecten in de ontwikkelingslanden zal in nauwe samenwerking met de andere Medefinancieringsorganisaties worden vastgesteld.

De subsidie van de overheid zal Foster Parents Plan Nederland aanwenden voor programma's en projecten op het gebied van kinderrechten, 'gender equity', milieumanagement en voedselzekerheid.

Foster Parents Plan Nederland ziet uit naar een goede samenwerking met de andere Medefinancieringsorganisaties en heeft er alle vertrouwen in zo snel mogelijk met nieuwe projecten in ontwikkelingslanden te starten.

Foster Parents Plan Nederland ondersteunt in 42 ontwikkelingslanden circa 370.000 Foster Parent-kinderen, hun families en de directe omgeving.
In nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking en lokale instanties in de directe omgeving van de Foster Parent-kinderen, voert Foster Parents Plan Nederland programma's en projecten uit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, leefomgeving en inkomensverbetering met het doel kinderen van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden meer kans op een betere toekomst te geven.

last updated: 04/01/00

Deel: ' Foster Parents blij met status Medefinancieringsorganisatie '
Lees ook