CDA

Foto's CDA bewindslieden in hoge resolutie

Jan Peter Balkenende, Minister-President, Algemene Zaken

Maria van der Hoeven, Onderwijs

Jaap de Hoop Scheffer, Buitenlandse Zaken

Piet Hein Donner, Justitie

Kees Verman, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aart Jan de Geus, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Clemence Ross-van Dorp, Ethiek, Sport, Ouderen en Gehandicapten (VWS)

Agnes van Ardenne-van der Hoeven, Ontwikkelingssamenwerking

Cees van der Knaap, Defensie

Joop Wijn, Buitenlandse Handel (EZ)

Pieter van Geel, Duurzaamheid en Milieu (VROM)

Deel: ' Foto's CDA bewindslieden in hoge resolutie '
Lees ook