Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-085
DATUM: 14 juni 1999


52.000 foto's Rijksarchief volledig digitaal toegankelijk

Op 17 juni 1999 om 19.00 uur zal Gedeputeerde L.M. Bouwmeester-den Broeder de laatste hand leggen aan het geautomatiseerde fotoprogramma van het Rijksarchief. Dit gebeurt tijdens het bezoek van de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur aan het Rijksarchief. De fotoarchieven van de voormalige diensten RIJP en ZZW zijn dan in de studiezaal op de computer te bekijken. De foto's zijn op onderwerp of op willekeurig trefwoord op te roepen. Het archief bevat ongeveer 52.000 foto's, 5000 tekeningen, 26.000 dia's en 300 geluidsbanden. Dit materiaal, wat in rap tempo gedigitaliseerd wordt, vormt in totaal een goed beeld van planvorming, inpoldering en inrichting van Flevoland. De archieven zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Iedereen die interesse heeft voor de geschiedenis van zijn eigen omgeving kan hiervan gebruik maken. Het is gebleken dat er een steeds grotere belangstelling bestaat voor deze archieven. De mogelijkheden van het gedigitaliseerde systeem worden getoond op een demo-CD-ROM. Hieruit wordt duidelijk dat de informatie op een laagdrempelige wijze kan worden benut. Het eerste exemplaar van deze CD-Rom wordt op 17 juni uitgereikt aan Gedeputeerde L.M. Bouwmeester-den Broeder.

Het is een hulpmiddel voor onder andere onderwijsdoeleinden. Zo kunnen leerlingen met moderne hulpmiddelen themagerichte informatie zoeken voor bijvoorbeeld een werkstuk. Het Rijksarchief is niet de enige instelling die in de cultuurhistorische sector werkzaam is. Om de gebruikers beter van dienst te kunnen zijn en om efficiënt te werk te gaan wil het Rijksarchief graag samenwerken met andere instellingen. Onlangs heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland het initiatief genomen tot overleg over samenwerking van een aantal van deze instellingen. Ook zijn er landelijke initiatieven voor samenwerking.

Deel: ' Foto's Rijksarchief Flevoland digitaal toegankelijk '
Lees ook