Rijks Universiteit Groningen


Doe alsof je thuis bent


Data 25 januari t/m 24 februari 1999
Titel Doe alsof je thuis bent; foto's van Sonia Fort Abad, Susan Schuls en Marike Schuurman

Plaats USVA Noorderlicht Fotogalerie, Munnekeholm 10, Groningen
Openingstijden ma t/m vr 10.00-22.00 uur

Informatie tel. (050)363 46 72

Drie fotografes hielden zich bezig met de wereld binnenskamers. Marike Schuurman fotografeerde gesloten gordijnen, die het zicht op de buitenwe- reld onttrekken zonder dat deze ophoudt te bestaan. Susan Schuls keek rond in ruimtes waar mensen leven en het meest van zichzelf laten zien. Sonia Frot Abad tenslotte observeerde met liefde maar ook met kritiek het leven dat zij in Barcelona achterliet.

Deel: ' Fototentoonstelling Doe alsof je thuis bent '
Lees ook